Tổng số: 575
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
73/TB-SXD 17/01/2018 Thông báo thực hiện Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp Tải về
08/QĐ-SXD 16/01/2018 Phê duyệt cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III đợt số 1 năm 2018 Tải về
44/CB-SXD 11/01/2018 Chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2017 Tải về
41/UQ-SXD 10/01/2018 Giấy ủy quyền về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Tải về
03/QĐ-SXD 03/01/2018 Phê duyệt cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đợt số 1 năm 2018 Tải về
01/TB-HĐ 03/01/2018 Về địa điểm, thời gian sát hạch của cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2018 Tải về
12/2017/CBGVL-LS 02/01/2018 Công bố đơn giá vật liệu xây dựng - thiết bị bình quân tới hiện trường xây lắp tỉnh Nam Định tháng 12 năm 2017 Tải về
152/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp Tải về
162/QĐ-SXD 14/12/2017 Phê duyệt cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III đợt số 4 năm 2017 Tải về
13/2017/TT-BXD 08/12/2017 Quy định sử dụng gạch không nung trong các công trình xây dựng Tải về
12345678910...
Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0350)3649675 Fax: (0350)3649675
Email: soxd@namdinh.gov.vn