• 30/06/2016

  Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định, Sở Xây dựng đã triển khai công tác lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hồ sơ quy hoạch trên đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 31/12/2004.

 • 09/12/2015

  Công bố Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 hai bên tuyến đường bộ mới Nam Định - Phủ Lý đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định đến năm 2025

  Ngày 04/12/2015 Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 hai bên tuyến đường bộ Nam Định – Phủ Lý (đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định) đến năm 2025.

 • 26/06/2015

  Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định, Sở Xây dựng đã triển khai công tác lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hồ sơ quy hoạch trên đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 31/12/2004.

 • 25/02/2015

  Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng chung tạo đột phá phát triển

  Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh theo đúng định hướng chiến lược phát triển đã đề ra, tạo đà cho những năm tới, ngành Xây dựng đã tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng chung và tăng cường quản lý quy hoạch.

 • 07/08/2014

  Thông gió trong tổ chức không gian kiến trúc công trình công nghiệp

         Ngày nay, khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, quá trình phân công và chuyên sâu hoá lao động ngày càng sâu sắc, hình thái sản xuất dây chuyền được áp dụng vào trong quá trình làm ra sản phẩm lao động. Do vậy người lao động trong quá trình sản xuất phải được tạo điều kiện tích cực tối đa về môi trường làm việc để phối hợp tốt với nhóm của mình làm ra ngày càng nhiều sản phẩm lao động hơn và làm giàu hơn nhân cách của chính bản thân mình.

 • 01/03/2014

  Xây dựng quy hoạch đô thị Thịnh Long bảo đảm ứng phó với biến đổi khí hậu

  Theo Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 2-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thì Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) sẽ được nâng cấp thành thị xã trong giai đoạn 2016-2020. Thực hiện quyết định của Thủ tướng, Sở Xây dựng đã chủ động phối hợp với Cty CP Tư vấn đầu tư xây dựng 689 hoàn thiện quy hoạch đô thị Thịnh Long. Với đặc thù là đô thị ven biển, nên yêu cầu ứng phó được với biến đổi khí hậu khi quy hoạch được xác định là yếu tố tiên quyết để đảm bảo phát triển đô thị Thịnh Long bền vững.

 • 14/01/2014

  Hội nghị Báo cáo phương án Quy hoạch chung Đô thị Thịnh Long tỉnh Nam Định đến năm 2030

         Ngày 31/12/2013, tại Thị trấn Thịnh Long huyện Hải Hậu, Sở Xây dựng đã kết hợp với đơn vị tư vấn (Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng 689) báo cáo UBND tỉnh về phương án Quy hoạch chung đô thị Thịnh Long tỉnh Nam Định đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các sở: Kế hoạch & Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Tài nguyên & Môi trường, Văn hóa Thể thao & Du lịch, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Huyện Ủy, UBND huyện Hải Hậu, phòng Công thương huyện Hải Hậu, Thị trấn Thịnh Long, các xã Hải Hoà, Hải Châu.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0350)3649675 Fax: (0350)3649675
Email: soxd@namdinh.gov.vn