Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 328
  • Trong tuần: 3885
  • Tất cả: 186842
Lượt xem: 385
Sở Xây dựng tổ chức lớp huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động trong xây dựng
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật Ngành Xây dựng Tỉnh có kiến thức về chính sách pháp luật trong an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), các biện pháp phòng ngừa, khắc phục những yếu tố nguy hiểm, có hại để chủ động ngăn ngừa và hạn chế các tác nhân tác động đến sản phẩm, công trình xây dựng. Qua lớp huấn luyện, các học viên được cấp chứng nhận, chứng chỉ huấn luyện là cơ sở cho việc cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng và quy định về quản lý thi công trên công trường.

            Sở Xây dựng Tỉnh Nam Định phối hợp với Viện Kỹ thuật Công trình Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội, tổ chức lớp huấn luyện về ATVSLĐ trong xây dựng trong hai ngày 11 và 12 tháng 12 năm 2015.

            Ni dung huấn luyện: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở; Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa; Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở; Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

Đối tượng tham gia huấn luyện:

- Người làm công tác qun lý bao gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp và các Ban quản lý dự án xây dựng; người đứng đầu và cấp phó các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương.

- Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về ATVSLĐ của doanh nghiệp.

           - Chỉ huy trưởng công trường, chủ nhiệm công trình, cán bộ kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật kiêm phụ trách công tác ATVSLĐ.
Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0350)3649675 Fax: (0350)3649675
Email: soxd@namdinh.gov.vn