Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 362
  • Trong tuần: 3919
  • Tất cả: 186876
Lượt xem: 615
Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 ngành Xây dựng
Ngày 10-1-2017, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng quản lý về mặt Nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh. Trong lĩnh vực quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành, Sở đang tiến hành lập nhiệm vụ quy hoạch, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư nhiều quy hoạch quan trọng như Quy hoạch chung đô thị mới thuộc địa phận 4 xã: Yên Bằng, Yên Hồng, Yên Tiến, Yên Quang (Ý Yên) đến năm 2025. Hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh đến năm 2020, định hướng phát triển dến năm 2030; Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh đến năm 2030. Công tác thẩm tra, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công dự toán tiếp tục được coi trọng góp phần nâng cao chất lượng công trình xây dựng, tiết kiệm ngân sách Nhà nước hơn 98 tỷ đồng. Tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch là 90%. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước máy đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt khoảng 45%. Tỷ lệ KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 66,67%. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom của Thành phố Nam Định là 90%, của các thị trấn là 85%. Tính đến 15-12-2016, toàn tỉnh đã xóa bỏ được 491/578 lò gạch thủ công truyền thống. Hoàn thành việc xác định chỉ số giá xây dựng tỉnh. Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 13 hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa. Kiểm tra việc thực hiện phát luật về đầu tư xây dựng và chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất gạch tuynel trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, tham mưu hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư trong công tác xây dựng NTM. Hướng dẫn các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, phòng công thương các huyện, phòng Quản lý đô thị Thành phố Nam Định, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, doanh nghiệp hoạt động xây dựng thực hiện Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 27-9-2016 của UBND tỉnh về quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch xây dựng hằng năm.

       Bước sang năm 2017, Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất triển khai lập Quy hoạch khu vực bãi bồi Thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng). Rà soát điều chỉnh quy hoạch các đô thị loại V trên địa bàn tỉnh, rà soát điểu chính nâng cao chất lượng quy hoạch cấp xã. Tăng cường công tác quản lý thực hiện quy hoạch ở các cấp. Tổ chức thực hiện thẩm định theo quy định đối với vốn ngân sách Nhà nước. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, tăng cường kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng hạn chế thất thoát, lãng phí. Tham mưu cho UBND tỉnh và đôn đốc UBND các huyện hoàn thành việc xóa bỏ lò gạch thủ công truyền thống trên địa bàn tỉnh.Hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng công trình xây dựng, bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng, phòng chống cháy nổ, an toàn trong mùa mưa bão. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng. Chú trọng cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của Sở. Với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, ngành Xây dựng quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0350)3649675 Fax: (0350)3649675
Email: soxd@namdinh.gov.vn