Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 375
  • Trong tuần: 3932
  • Tất cả: 186889
Lượt xem: 418
Hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật, để có cơ sở thực hiện, Bộ Xây dựng có văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp.
             Đề nghị các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố Nam Định, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.
   Nội dung văn bản hướng dẫn tham khảo tại: http://soxaydung.namdinh.gov.vn/Tailieu/default.aspx
Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0350)3649675 Fax: (0350)3649675
Email: soxd@namdinh.gov.vn