Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 310
  • Trong tuần: 3867
  • Tất cả: 186824
Lượt xem: 960
Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định, Sở Xây dựng đã triển khai công tác lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hồ sơ quy hoạch trên đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 31/12/2004.

Ngày 26/6/2014, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị công bố và bàn giao hồ sơ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định đã phát biểu: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định được duyệt là cơ sở pháp lý cho công tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nông thôn trong Tỉnh, xây dựng các chương trình kế hoạch và hoạch định các chính sách phát triển đô thị, các dự án đầu tư, huy động và sử dụng hợp lý các nguồn lực. Tại hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ:

Căn cứ Quy hoạch vùng tỉnh Nam Định được phê duyệt Sở Xây dựng tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo quy định; hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, đơn vị có liên quan thực hiện các công việc theo quy định. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định.

Giao các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, đơn vị có liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định theo nội dung của đồ án được duyệt. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện thuộc lĩnh vực của đơn vị.
Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0350)3649675 Fax: (0350)3649675
Email: soxd@namdinh.gov.vn