Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 350
  • Trong tuần: 3907
  • Tất cả: 186864
Lượt xem: 431
Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Nam Định đến năm 2025
Cùng với sự phát triển chung của kinh tế- xã hội, các đô thị, khu công nghiệp và cụm công nghiệp cũng được mở rộng và phát triển mạnh mẽ. Sự phát triển này một mặt góp phần tăng thu nhập ngân sách tỉnh, nhưng mặt khác tạo ra một lượng lớn chất thải rắn và nhiều loại chất thải nguy hại khác

Thực hiện Thông báo số 71/TB- UBND ngày 13/4/2009 của UBND tỉnh Nam Định về việc lập quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Nam Định. Sở Xây dựng Nam Định đã phối hợp với Hợp phần “Phát triển bền vững môi trường trong các khu đô thị nghèo” (SUD)- Bộ Xây dựng để triển khai lập “Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh  Nam Định đến năm 2025”.

Mục tiêu việc lập QH chất thải rắn này để nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn nhằm cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khoẻ cộng đồng và phát triển đô thị bền vững. Xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn tiên tiến, theo đó chất thải rắn được phân loại tại nguồn, thu gom, tái chế và xử lý triệt để bằng những công nghệ tiên tiến và phù hợp, hạn chế tối đa lượng chất thải phải chôn lấp nhằm tiết kiệm nguồn tài nguyên đất và hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Chất thải rắn nguy hại được quản lý và xử lý triệt để theo các phương pháp phù hợp. Quy họach này một mặt nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý tổng hợp chất thải rắn, hình thành lối sống thân thiện với môi trường. Thiết lập các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng, tài chính và nguồn nhân lực cho quản lý tổng hợp chất thải rắn.

Sở Xây dựng Nam Định đã phối hợp với các Sở, Ngành, UBND các huyện và thành phố Nam Định cùng với đơn vị tư vấn là Trung tâm nghiên cứu và quy hoạch Môi trường đô thị- Nông thôn thuộc Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị- Nông thôn- Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện triển khai lập Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh  Nam Định đến năm 2025”.

Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh  Nam Định đến năm 2025 được duyệt là cơ sở định hướng cho công tác quản lý chất thải rắn  tỉnh Nam Định những năm tới.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0350)3649675 Fax: (0350)3649675
Email: soxd@namdinh.gov.vn