Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 309
  • Trong tuần: 3866
  • Tất cả: 186823
Lượt xem: 296
Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định Hạn mức đất và chế độ quản lý đối với việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Nam Định
       Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 448/UBND-VP3 ngày 28/7/2014 giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành dự thảo trình UBND tỉnh ban hành Quy định hạn mức đất và chế độ quản lý đối với việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Nam Định.
       Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo Quy định hạn mức đất và chế độ quản lý đối với việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Nam Định. Để đảm bảo việc hoàn thiện nội dung làm cơ sở trình UBND tỉnh ra Quyết định, Sở Xây dựng Nam Định xin gửi bản dự thảo Quy định trên đến Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Nam Định và các huyện, các Sở, Ngành, các đơn vị có liên quan. Đề nghị quý cơ quan nghiên cứu và đóng góp ý kiến để Sở Xây dựng hoàn thiện nội dung dự thảo Quy định trước khi trình duyệt.
       Ý kiến tham gia bằng văn bản và sửa trực tiếp vào file mềm của quý cơ quan xin gửi về Sở Xây dựng Nam Định - Số 112 Nguyễn Đức Thuận TP Nam Định và email vinh.sxdnd@gmail.com trước ngày 10/9/2014. Hết thời hạn trên nếu không có ý kiến góp ý coi như quý cơ quan đã đồng ý với dự thảo Quy định.
Dự thảo Quy dinh han muc dat va che do quan ly nghia trang, nghia dia .docx
       Các căn cứ pháp lý liên quan:
         - Luật đất đai năm 2013
         - Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
         - Nghị định 35/2008/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang
         - Thông tư 02/2010/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
       Quý cơ quan có thể tham khảo tại 
http://soxaydung.namdinh.gov.vn/Tailieu/default.aspx
Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0350)3649675 Fax: (0350)3649675
Email: soxd@namdinh.gov.vn