Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 325
  • Trong tuần: 3882
  • Tất cả: 186839
Lượt xem: 319
Tổ chức tập huấn, phổ biến Nghị định 15/2013/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng

Sáng  ngày 24/9/2013 tại Hội trường Trường Cao đẳng xây dựng Nam Định, Sở Xây dựng phối hợp với Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục quản lý hoạt động xây dựng của Bộ Xây dựng tổ chức tập huấn, phổ biến Nghị định 15/2013/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Tham dự chỉ đạo, phổ biến tập huấn:

          Về phía Cục Giám định  nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có đồng chí Ngô Lâm - Phó Cục trưởng và các chuyên gia.

          Về phía Cục quản lý hoạt động xây dựng có đồng chí Hoàng Quang Nhu - Phó Cục trưởng và các chuyên gia.

           Về Lãnh đạo Sở Xây dựng Nam Định có đồng chí Nguyễn Văn Va, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng và Lãnh đạo các Phòng, ban đơn vị thuộc Sở; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu khai mạc tập huấn đồng chí Giám đốc Sở đã nêu lên một số nội dung và yêu cầu:

Qua 9 năm triển khai thực hiện Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng đã góp phần tích cực thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực cũng còn tồn tại nhiều điều bất cập trong công tác quản lý chất lượng công trình. Chính vì thế, ngày 06/02/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng thay thế Nghị định số 209/2004/NĐ-CP với nhiều nội dung thay đổi nhằm khắc phục những hạn chế của Nghị định này.

Điểm mới nổi bật trong Nghị định số 15/2013/NĐ-CP là nhằm tăng cường chức năng thẩm tra, giám sát các dự án đầu tư xây dựng công trình của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. Đặc biệt là các quy định mới về tăng cường kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng đối với chất lượng các công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng nếu xảy ra sự cố; công bố thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng; thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, chống thất thoát lãng phí cho công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách và kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng.

            Sau phát biểu khai mạc của Giám đốc Sở Xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục quản lý hoạt động xây dựng đã phổ biến:

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

          - Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

          - Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

          - Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

          Đồng thời học viên và các chuyên gia của Cục Giám định  nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cũng đã trao đổi làm rõ thêm nhiều nội dung quan trọng của Nghị định số15/2013/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0350)3649675 Fax: (0350)3649675
Email: soxd@namdinh.gov.vn