Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
64/NQ-CP 06/05/2022 Về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030; về việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình một số dự án luật
Lượt xem: 24
Tải về
02/NQ-CP 10/01/2022 Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022
Lượt xem: 62
Tải về
01/NQ-CP 08/01/2022 Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Lượt xem: 52
Tải về
86/NQ-CP 06/08/2021 Về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khoá XV
Lượt xem: 99
Tải về
129/NQ-CP 11/09/2020 Nghị quyết về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020
Lượt xem: 170
Tải về
99/NQ-CP 24/06/2020 Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
Lượt xem: 168
Tải về
39/NQ-CP 09/11/2018 Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
Lượt xem: 404
Tải về
132/NQ-CP 24/10/2018 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW
Lượt xem: 430
Tải về
63/NQ-CP 25/07/2017 Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 438
Tải về
03-NQ/ĐUSXD 10/01/2017 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng năm 2017
Lượt xem: 406
Tải về
12

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn
Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp
 Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang