Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 656
  • Trong tuần: 10 331
  • Tất cả: 1555806
Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Xây dựng giai đoạn 2021 – 2025
          Ngày 26/10/2021, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 1711/KH-SXD về Cải cách hành chính CCHC giai đoạn 2021-2025 của Sở Xây dựng.

Theo đó, Kế hoạch xác định công tác cải cách hành chính phải đặt dưới sự lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có kết quả một cách thực chất, mang tính đột phá, tạo sự chuyển biến rõ rệt, từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với kiểm soát quyền lực; đồng thời bám sát những định hướng chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, UBND tỉnh. Công tác cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước do đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Mục tiêu của Kế hoạch là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ trên các lĩnh vực trong các cơ quan hành chính Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ theo vị trí việc làm, uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch là thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang