Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 609
  • Trong tuần: 9 079
  • Tất cả: 1875385
Sở Xây dựng giải quyết sớm 459/465 hồ sơ thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 98,7%

          Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Sở Xây dựng tích cực thực hiện một số giải pháp như: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; tổ chức hội nghị phân tích chỉ số cải cách hành chính; yêu cầu các phòng, đơn vị tổ chức rà soát, đánh giá và có các giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả cải cách hành chính thực chất…

9 tháng năm 2022, Sở Xây dựng tiếp nhận xử lý 490 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn là 459 hồ sơ, đúng hạn 06 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 25 hồ sơ.

Đã giải quyết xong 465 hồ sơ; trong đó giải quyết sớm là 459 hồ sơ (đạt tỷ lệ 98,7%), đúng hạn là 06 hồ sơ, không có tình trạng chậm thời gian giải quyết theo quy định.

Để tiếp tục thực hiện tốt việc giải quyết TTHC, giảm thời gian xử lý các công việc, Sở Xây dựng đẩy mạnh cải cách hành chính với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Trong đó, tập trung giảm thời gian xử lý các TTHC đã công bố; đơn giản hóa thủ tục; số hóa tài liệu, nghiên cứu xử lý TTHC trên môi trường mạng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của UBND tỉnh; tiếp tục rà soát bổ sung các TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia...

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang