Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 728
  • Trong tuần: 10 403
  • Tất cả: 1555878
Sở Xây dựng thực hiện số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính
          Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 1181/KH-SXD ngày 06/8/2021 về triển khai thực hiện “Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”; Kế hoạch số 1711/KH-SXD ngày 26/10/2021về kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025, trọng tâm Kế hoạch thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính; Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện “Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Nam Định… Từ đó, thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước để khai thác sử dụng hiệu quả. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử của các cơ quan nhà nước.

Theo đó, Giám đốc Sở giao các Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị, Bộ phận một cửa Sở tại Trung tâm hành chính công tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung: Rà soát, tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực; chuẩn bị điều kiện thực hiện số hóa; rà soát, mở rộng hệ thống “một cửa” điện tử của Sở, đáp ứng yêu cầu lưu trữ, tra cứu, khai thác kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đã được số hóa và việc số hóa trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 468/QĐ-TTg.

Đáng chú ý, về thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực. Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Sở đạt 30%. Giai đoạn 2022 - 2025, mỗi năm tăng tối thiểu 20% cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Xây dựng kế hoạch số hóa theo lộ trình chung của tỉnh phù hợp tình hình thực tế tại cơ quan, khuyến khích việc hoàn thành sớm hơn lộ trình kế hoạch này./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang