Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Sở Xây dựng triển khai hỗ trợ TTHC đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

         Ngày 29/8/2022, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1616/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi giải quyết của các sở, ban, ngành.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao: Sở Xây dựng đã tiến hành rà soát, công khai TTHC hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng, Cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở Xây dựng, UBND tỉnh: https://soxaydung.namdinh.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh; dichvucong.namdinh.gov.vn

Việc công khai TTHC hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần:
          - Rà soát văn bản, lập danh mục và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, kết hợp lồng ghép công tác hỗ trợ pháp lý với thực hiện nhiệm vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, rõ ràng, đầy đủ, thuận lợi cho doanh nghiệp áp dụng, thực hiện
.

- Tiếp tục thực hiện các nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo kế hoạch của UBND tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên Trang thông tin điện tử các sở, ngành; hoàn thiện và nâng cấp chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về hoạt động của Tổ tư vấn đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả thực hiện điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang