Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 923
  • Trong tuần: 7 302
  • Tất cả: 1233151
Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
          Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và ban hành văn bản số 4662/BXD-GD ngày 10/11/2021 về việc “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Hướng dẫn này thay thế cho “Hướng dẫn đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng” ban hành kèm theo Văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng.

Một số nội dung chính của Văn bản:

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

(1) Thành lập Ban chđạo phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi là Ban chỉ đạo) trên công trường, gồm: đại diện chủ đầu tư, đại diện các nhà thầu, người làm công tác y tế ... đchỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phân công cụ thể nhiệm vụ cho mỗi thành viên Ban chỉ đạo; công khai thông tin liên lạc của các thành viên;

- Đầu mối làm việc với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương liên quan đến công tác phòng, chống dịch và các hoạt động giao thông, vận tải, cung ứng nhiên liệu, vật tư, vật liệu, thiết bị cho hoạt động thi công xây dựng trên công trường;

- Tổ chức đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trên công trường trước khi thi công và định kỳ trong quá trình thi công xây dựng theo Hướng dẫn kèm theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG; căn cứ kết quả đánh giá, thực hiện các biện pháp khắc phục các tn tại (nếu có) đquyết định việc tổ chức thi công xây dựng công trình theo quy định tại tiểu mục 1 Mục 6.2 Hướng dẫn này;

- Chấp thuận Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường (sau đây gọi là “Kế hoạch”) do các nhà thu lập;

- Tổ chức triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch trên công trường tương ứng với cấp độ dịch tại khu vực xây dựng công trình theo “Kế hoạch”;

- Thiết lập kênh liên lạc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng tại địa phương đđược hướng dẫn, phối hợp và hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch trên công trường;

- Cập nhật thông tin kịp thời về cấp độ dịch, vùng dịch, tình hình din biến dịch tại các khu vực có liên quan đến công trình xây dựng và các quy định, hướng dẫn mới về phòng, chống dịch của các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời có phương án chỉ đạo, xử lý và yêu cầu các nhà thầu, người lao động trên công trường chủ động phòng, chống dịch theo “Kế hoạch”.

(2) Chủ động cùng với các nhà thầu xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin cho người lao động, báo cáo chính quyền địa phương để hỗ trợ người lao động được ưu tiên tiêm vc xin sớm nhất.

(3) Định kỳ, đột xuất giám sát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện công tác phòng, chống dịch đối với các nhà thầu trên công trường và người lao động thuộc thm quyền quản lý; yêu cầu các nhà thu, người lao động khắc phục các tồn tại (nếu có).

2. Trách nhiệm của các nhà thầu

(1) Thành lập Tổ công tác phụ trách phòng, chống dịch COVID-19 hoặc Tổ an toàn COVID-19 (sau đây gọi là To công tác) phù hợp với quy mô, đặc điểm, nhiệm vụ thi công trên công trường (gồm Chỉ huy trưởng, cán bộ kthuật, đại diện người lao động...) để triển khai, thực hiện các trách nhiệm của nhà thầu về công tác phòng, chống dịch; phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Tổ công tác và công khai số điện thoại để liên lạc; phối hợp với Ban chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch;

(2) Lập “Kế hoạch” theo nội dung quy định tại Mục 6 Hướng dẫn này và trình Ban chỉ đạo chấp thuận; “Kế hoạch” phải được thường xuyên kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện để điều chỉnh phù hợp; “Kế hoạch” phải đảm bảo nguyên tắc bao quát đủ các nội dung cần thiết trên một cấp độ dịch ở nơi xây dựng công trình;

(3) Triển khai, thực hiện đúng “Kế hoạch” đã lập và được Ban chỉ đạo chấp thuận; khu vực xây dựng công trình có dịch cấp độ nào thì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng ở cấp độ đó theo quy định tại Mục 6.2 Hướng dẫn này; phổ biến, tuyên truyền, tập huấn cho người lao động thuộc thẩm quyền qun lý các quy định về phòng, chống dịch theo quy định, hướng dẫn của Ban chỉ đạo; xử lý vi phạm nếu các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý không tuân thủ quy định;

(4) Chđộng phối hợp với chủ đầu tư, cơ sở y tế địa phương khu vực xây dựng công trình để sớm tiêm đủ các mũi vắc xin phòng dịch COVID-19 cho người lao động thuộc thẩm quyền quản lý;

(5) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo, điều hành xử lý công việc trong hoạt động thi công xây dựng và công tác phòng, chống dịch tại công trường;

(6) Định kỳ, đột xuất giám sát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện phòng, chng dịch của người lao động thuộc thẩm quyền quản lý để có phương án khắc phục các tồn tại (nếu có).

3. Trách nhiệm của người lao động

(1) Tuân thủ “Kế hoạch”, quy định của Ban chỉ đạo đã ban hành và các quy định về phòng, chống dịch của đơn vị quản lý, của địa phương nơi cư trú, nơi đến công tác;

(2) Tuân thnguyên tắc 5K (Khẩu trang, Khai báo y tế, Không tụ tập, Khoảng cách, Khử trùng); thực hiện các biện pháp đảm bảo sức khỏe, vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế;

(3) Sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị, dụng cụ y tế đã được cấp phát trên công trường;

(4) Chủ động tự theo dõi sức khỏe; không giấu các biểu hiện nghi mắc COVID-19 (mệt mi, sốt > 38°c, ho, đau rát họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác ...) của bản thân, người xung quanh; nếu phát hiện phải thông báo ngay với Tổ công tác trên công trường để có phương án xử trí kịp thời;

(5) Hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, hạn chế việc di chuyển, tiếp xúc với người ngoài công trường, đặc biệt khi khu vực công trường, khu vực lân cận có dấu hiệu bùng phát, tăng cấp độ dịch, nhàm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch cho bản thân và người xung quanh./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn
Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp
 Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang