Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 571
  • Trong tuần: 8 857
  • Tất cả: 1864476
Tăng cường công tác quản lý ATLĐ trong thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

          Trong thời gian qua, công tác quản lý ATLĐ đã được chủ đầu tư và các đơn vị liên quan quan tâm. Tuy nhiên, thực tế trong quá trình thi công xây dựng vẫn còn một số nhà thầu tổ chức thi công xây dựng chưa tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn xây dựng; đồng thời còn có sự chủ quan, thiếu tổ chức kiểm tra, đánh giá các điều kiện đảm bảo an toàn trong quá trình thi công xây dựng dẫn đến việc để xảy ra những sự cố mất an toàn trên công trường.

Ngày 08/02/2023, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 208/SXD-CCGĐ về việc tăng cường công tác quản lý ATLĐ trong thi công xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề nghị các Sở, Ngành, Ban QLDA, UBND cấp huyện, các Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện một số nội dung như:

1. Đối với các Sở, Ngành, UBND cấp huyện:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các văn bản QPPL về xây dựng, ATLĐ trong xây dựng cho các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng, ATLĐ và VSMT trong xây dựng. Kiên quyết xử lý hoặc yêu cầu cơ quan chuyên môn có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm theo quy định.

2. Đối với các Chủ đầu tư, Ban QLDA:

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các các văn bản QPPL về xây dựng, ATLĐ trong thi công xây dựng công trình nhằm nâng cao nhận thức của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng.

- Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình quy định tại Điều 14 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Cương quyết dừng thi công nếu phát hiện tại công trình, công trường xây dựng có nguy cơ mất an toàn. Chịu trách nhiệm trước cấp quyết định đầu tư về chất lượng công trình, ATLĐ trong thi công xây dựng công trình do mình được giao làm chủ đầu tư.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Ban QLDA thường xuyên nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý; tăng cường công tác kiểm tra hiện trường để theo dõi, kiểm soát tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động.

3. Đối với Nhà thầu thi công xây dựng công trình:

Nghiêm túc thực hiện đúng, đầy đủ Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 02/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 63/BXD-GĐ ngày 06/01/2023 của Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình trên địa bàn, Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ xây dựng ban hành QCVN18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng và Thông tư số 07/VBHN-BXD ngày 16/3/2020 của Bộ xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATLĐ, hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ xảy ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường; yêu cầu người lao động sử dụng đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động đối với người lao động; quản lý số lượng người lao động làm việc trên công trường.

- Kiên quyết dừng thi công xây dựng công trình khi phát hiện có nguy cơ xảy ra sự cố công trình, mất an toàn lao động để kịp thời xử lý.

Để nâng cao chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo an toàn lao động, nhằm chủ động công tác phòng ngừa tai nạn lao động, ngăn ngừa những sự cố gây ra hậu quả đáng tiếc xảy ra trong thi công xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định. Đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu các văn bản QPPL về xây dựng, các văn bản hướng dẫn và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang