Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
         Ngày 13/10/2021 Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Xây dựng đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng bộ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết chuyên đề toàn khóacủa Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 cho tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 26/4/2021 về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 26/4/2021 về tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới”; Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 28/5/2021 v“đẩy mạnh xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình mới” của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 13/10/2021 Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Xây dựng đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng bộ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết chuyên đề toàn khóacủa Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 cho tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Việc tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết nhằm làm cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các nghị quyết. Thông qua việc học tập, quán triệt, thảo luận để thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ cụ thể có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của ngành Xây dựng được nêu trong các Nghị quyết./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang