• Image
  04/05/2022

  Tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 1 năm 2022

            Ngày 25/4/2022, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề - Sở Xây dựng đã phối hợp với Trung tâm giám định chất lượng xây dựng tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2022 cho 153 thí sinh đã nộp đơn đăng ký dự thi tại Sở Xây dựng.

 • Image
  10/01/2022

  Triển khai thực hiện chương trình Phát triển Vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030

            Ngày 23/12/2021, Thủ Tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2171/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong đó, có một số điểm cần lưu ý về tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình được đầu tư bằng nguôn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, cụ thể như sau:

 • 06/12/2021

  Quản lý phát triển vật liệu xây dựng gắn với giải pháp bền vững

            Những năm vừa qua, Bộ Xây dựng, ngành Xây dựng cả nước đã kịp thời quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, tập trung xây dựng các chương trình hành động, xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp cụ thể, trong đó công tác Quản lý phát triển vật liệu xây dựng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 • 13/07/2021

  Về việc thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

          Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2019/BXD tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD. Qua đó, các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại QCVN 16:2019/BXD được sản xuất trong nước, nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh.

 • 17/06/2021

  Triển khai sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

            Ngày 09/6/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 702/QĐ-BXD về việc Công bố Điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát  hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 • Image
  17/03/2021

  Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng

          Ngày 09 tháng 2 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 2 năm 2021, thay thế Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016.

 • Image
  24/12/2020

  Hội thảo chuyên đề Vật liệu xây dựng xanh và tiết kiệm năng lượng - Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam năm 2020

          Ngày 10/12/2020, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo Vật liệu xây dựng xanh và tiết kiệm năng lượng. Đây là một trong những hội thảo chuyên đề nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam năm 2020.

 • Image
  17/11/2020

  Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Phát triển vật liệu xây không nung và Đề án Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao

            Ngày 6/11/2020, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Phát triển vật liệu xây không nung theo Quyết định số 567/QĐ-TTg (Chương trình 567) ngày 28/4/2010 và thực hiện Đề án Xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao theo Quyết định số 452/QĐ-TTg (Đề án 452) ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh.

 • Image
  16/11/2017

  Sửa đổi quy định để khuyến khích sử dụng gạch không nung

          Thực hiện chủ trương về sử dụng vật liệu xây không nung trong chủ trương xây dựng tăng trưởng xanh, gạch không nung đã từng bước được đưa vào sử dụng trong các công trình. Tuy nhiên tốc độ và tỷ trọng còn chậm, thấp do nhiều nguyên nhân, trong đó có hạn chế từ chính sách.

 • Image
  06/09/2017

  Bảo đảm thực chất trong cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

         Thời gian qua, việc cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) xây dựng đã được quan tâm thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư lựa chọn đơn vị và con người làm tư vấn, thiết kế. Tuy nhiên, từ trước năm 2016, công tác cấp CCHN xây dựng còn nặng tính hình thức, chưa có cơ chế sát hạch, kiểm tra để bảo đảm người được cấp chứng chỉ có năng lực phù hợp với lĩnh vực được cấp CCHN. Hệ thống đăng tải thông tin về tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng mặc dù đã từng bước được quan tâm thiết lập nhưng chưa thu hút được các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức liên quan tham gia và hoạt động chưa hiệu quả… Do vậy có tình trạng chất lượng hồ sơ thiết kế không đảm bảo do năng lực đơn vị tư vấn hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng. Chính vì thế, công tác CCHN xây dựng luôn được UBND tỉnh, Sở Xây dựng quan tâm chỉ đạo chấn chỉnh, bảo đảm thực chất.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn
Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp
 Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang