Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 748
  • Trong tuần: 9 034
  • Tất cả: 1864653
Chương trình phát triển đô thị thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030

Quan điểm:

Phát triển đô thị thành phố Nam Định phù hợp với kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2020-2025.

Xây dựng và phát triển thành phố Nam Định trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ đất, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội, kiểm soát chất lượng môi trường, hài hòa giữa bảo tồn, cải tạo và xây dựng mới.

Kiểm soát phát triển các khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng đô thị và đảm bảo toàn bộ các khu vực trên địa bàn thành phố đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Tỉnh.

Mục tiêu:

Phát triển đô thị phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, và quy hoạch các ngành trên địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển nhằm cụ thể hóa Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và các Quy hoạch, kế hoạch ngành được duyệt khác, nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế, xã hội trong lĩnh vực phát triển đô thị.

Đảm bảo sự phát triển của đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, đảm bảo an sinh xã hội gắn với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Lập danh mục thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật kết nối khu vực phát triển đô thị với các khu vực khác trong vùng theo kế hoạch, lộ trình cho từng giai đoạn phát triển. Làm cơ sở pháp lý cho việc nâng cấp và thực hiện mở rộng địa giới hành chính đô thị theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy Ban thường vụ quốc hội.

 Đề xuất giải pháp chính sách để huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt cho từng giai đoạn.

Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I, sớm hoàn thành việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định và nâng cấp ít nhất 02 xã (của thành phố Nam Định hiện nay) thành phường, đồng thời phấn đấu ngay sau khi hoàn thành việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định sẽ công nhận việc nâng cấp đơn vị hành chính (thị trấn Mỹ Lộc và xã Mỹ Hưng) thành phường. Phát triển thành phố Nam Định mở rộng đảm bảo quy mô, không gian và các điều kiện đô thị trung tâm vùng trước năm 2025./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang