Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 659
  • Trong tuần: 8 945
  • Tất cả: 1864564
Quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh theo phân cấp
          Thc hin vic qun lý cây xanh đô th trên địa bàn tnh theo phân cp. Để đảm bo an toàn v người và tài sn trước mùa mưa bão, ch động ng phó và hn chế thit hi do s c mt an toàn v cây xanh gây ra. S Xây dng tnh Nam Định đã có văn bản đôn đốc UBND các huyện, thành phố Nam Định thực hiện:

1. Tăng cường vic thc hin vic qun lý cây xanh đô th trên địa bàn theo phân cp.

2. Ch đạo cơ quan chuyên môn trc thuc t chc kim tra, x lý các hành vi xâm phm v cây xanh đô th; thường xuyên theo dõi, kim tra các công trình ci to, nâng cp đường đô th, các công trình đường ng k thut hoc khi tiến hành h ngm các công trình đường dây, cáp ni ti các đô th có liên quan đến vic bo v, cht h, dch chuyn, trng mi cây xanh để đảm bo cây xanh được trng, cht h, dch chuyn, bo v đúng quy định, đảm bo an toàn cho người và phương tin giao thông, đặc bit trong mùa mưa bão.

- Đối vi nhng cây nguy him trong đô th, yêu cu đơn v thc hin dch v v qun lý cây xanh trên địa bàn lp kế hoch cht h, dch chuyn cây, trình phê duyt theo phân cp trước khi t chc trin khai thc hin.

3. Ch đạo các đơn v thc hin dch v v qun lý cây xanh thuc địa bàn qun lý thc hin các công vic sau:

- Khi trng cây xanh đô th phi bo đảm đúng quy trình k thut, đúng chng loi, tiêu chun cây, đảm bo hành lang an toàn lưới đin, không che khut bin báo hiu đường b và đèn tín hiu giao thông,

 - Kim tra, rà soát nhng cây mi trng để đảm bo cây phi được bo v, chng gi chc chn và sinh trưởng, phát trin tt. Cây phi được định k chăm sóc, kim tra và xác định tình trng phát trin để có các bin pháp theo dõi, bo v và x lý.

- Thường xuyên kim tra, phát hin nhng cây có kh năng gây nguy him, cht cành vi nhng cây nh đến các công trình khác, mt an toàn cho người và phương tin giao thông, có bin pháp bo v và có kế hoch cht h, dch chuyn kp thi; lp h sơ theo dõi tình trng phát trin ca cây theo quy định

4. Tuyên truyn, vn động ph biến các t chc, các nhân nghiêm túc thc hin quy định v qun lý bo v cây xanh./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang