Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 612
  • Trong tuần: 8 898
  • Tất cả: 1864517
Sửa đổi một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng
          Ngày 20/6/2023 Chính phủ đã ký Nghị định số 35/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt chương trình phát triển đô thị, thực hiên theo trình tự:

Liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt chương trình phát triển đô thị, thực hiên theo trình tự: 

 a) y ban nhân dân cp tnh giao cơ quan chuyên môn thuc y ban nhân dân cp tnh t chc lp, ly ý kiến, gi cơ quan quy định ti đim c khon này để thm định chương trình phát trin đô th đối vi tnh, thành ph trc thuc trung ương, khu vc d kiến thành lp thành ph trc thuc trung ương;

b) y ban nhân dân cp tnh giao y ban nhân dân cp huyn t chc lp, ly ý kiến chương trình phát trin đô th đối vi thành ph, th xã, khu vc dkiến hình thành đô th mi thuc tnh hoc thuc thành ph trc thuc trung ương, th trn, khu vc d kiến thành lp th trn thuc huyn. y ban nhân dân cp huyn báo cáo Hi đồng nhân dân cp huyn trước khi gi cơ quan quy định ti đim c khon này thm định;

c) Cơ quan t chc lp chương trình phát trin đô th trình y ban nhân dân cp tnh phê duyt chương trình phát trin đô th. y ban nhân dân cp tnh báo cáo Hi đồng nhân dân cp tnh trước khi phê duyt chương trình phát trin đô th đối vi chương trình phát trin đô th tnh, thành ph trc thuc trung ương, khu vc d kiến thành lp thành ph trc thuc trung ương và thành phố được phân loi hoc d kiến phân loi đô th là loi I, II;

          d) y ban nhân dân cp tnh, cp huyn b trí kinh phí lp, thm định chương trình phát trin đô th t ngun ngân sách nhà nước hoc các ngun vn hp pháp khác./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang