Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 252
  • Trong tuần: 11 735
  • Tất cả: 1779370
Về giá dịch vụ hỏa táng tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình Đài hóa thân hoàn vũ Nam Định

          Thc hin ý kiến ch đạo ca UBND tnh ti Văn bn s 435/UBND-VP8 ngày 25/5/2021 v vic kim tra vic chp hành pháp lut v giá dch v ho táng ca Công ty c phn dch v tang l Hoàng Long: giao S Xây dng ch trì, phi hp vi S Tài chính, S Kế hoch và Đầu tư, Công an tnh Nam Định và UBND huyn M Lc kim tra đối vi Công ty c phn dch v tang l Hoàng Long trong vic chp hành các quy định ca pháp lut v giá dch v ha táng;

S Xây dng đã chủ trì phi hp với Sở Tài chính, các đơn v liên quan thc hin nhim v trên và trình UBND tnh đã chp thun chấp thuận giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng của Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long tại Văn bn s 644/UBND-VP5 ngày 09/9/2021. Sau đó S xây dng đã có Văn bn s 1425/SXD-HTKT ngày 14/9/2021 v vic Niêm yết công khai giá dch v nghĩa trang, dch v ha táng ca Công ty c phn dch v tang l Hoàng Long gi UBND các huyn, thành ph Nam Định và yêu cu Công ty c phn dch v tang l Hoàng Long thc hin phê duyt giá dch v nghĩa trang, dch v ha táng theo quy định.

* Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng của Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 644/UBND-VP5 ngày 09/9/2021 với nội dung sau:

a) Giá dịch vụ hỏa táng: 4.500.000 đồng/ca.

b) Giá dịch vụ lưu trữ cốt tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình:

TT

Nội dung

Giá dịch vụ (đồng)

1

01 ngày

100.000/ô gửi cốt

2

03 ngày - 49 ngày

300.000/ô gửi cốt

3

50 ngày - 100 ngày

600.000/ô gửi cốt

4

06 tháng

800.000/ô gửi cốt

5

01 năm -  07 năm

1.200.000/ mỗi năm

6

Gửi lâu dài từ 07 năm trở lên

7.000.000/ô gửi cốt

Đối với cốt gửi lâu dài từ 07 năm trở lên, dịch vụ chăm sóc mộ (hương hoa các ngày rằm, mồng 1): 500.000 đồng/năm.

c) Giá dch v t chc tang l (áp dng cho gia đình nhà hiếu có nhu cu s dng dch v ha táng ti Đài)

- Giá dch v hành l (đội nghi thc viếng, hành l, điếu văn tin bit): 200.000 đồng/ca.

- Giá dch v kèn đồng: 500.000 đồng/ca (đội kèn đồng phc v ti Đài, phc v tùy theo s tha thun và nhu cu ca người dân)./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang