Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 128
  • Trong tuần: 11 611
  • Tất cả: 1779246
Kế hoạch phát triển nhà 5 năm giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch phát triển nhà năm 2021 tỉnh Nam Định

         Thực hiện Luật nhà ở năm 2014 và cụ thể hóa các mục tiêu phát triển nhà ở tại Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Nam Định đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 02/8/2018. Sở Xây dựng tổ chức lập “Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định”, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 30/11/2020, với mục đích góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, phát triển nhà ở khu vực đô thị văn minh, hiện đại; phát triển nhà ở khu vực nông thôn đồng bộ và phù hợp với mục tiêu của chương trình nông thôn mới, từng bước cải thiện chất lượng nhà ở cho người dân; nâng cao công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ với sự phát triển của chung của tỉnh.

Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021-2025 đưa ra một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đến năm 2025 đạt 28,8 m²/người (trong đó: Khu vực đô thị đạt 35,0 m²/người; khu vực nông thôn đạt 27,3 m²/người). Chỉ tiêu về diện tích nhà ở tối thiểu là 10 m²/người.

- Chỉ tiêu tổng diện tích sàn tăng thêm giai đoạn 2020 - 2025 là 9.199.660 m² sàn, trung bình mỗi năm phát triển thêm 1.533.277 m² sàn, trong đó:

+ Nhà ở thương mại: 123.402 m² sàn (chiếm tỷ lệ 1,34%);

+ Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp: 124.658 m² sàn (chiếm tỷ lệ 1,36%);

+ Nhà ở riêng lẻ người dân tự xây: 8.951.600 m² sàn (chiếm tỷ lệ 97,30%).

- Vốn thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2020-2025 khoảng 62.078 tỷ đồng, bao gồm:

+ Vốn phát triển nhà ở thương mại khoảng 830 tỷ đồng;

+ Vốn phát triển nhà ở xã hội khoảng 1.021 tỷ đồng;

+ Vốn phát triển nhà ở riêng lẻ của người dân khoảng 60.226 tỷ đồng.

- Diện tích đất ở tăng thêm để xây dựng nhà ở giai đoạn 2020 - 2025 khoảng 772,80 ha, bao gồm:

+ Diện tích đất phát triển nhà ở thương mại, khu dân cư, khu đô thị là 742,18 ha;

+ Diện tích đất phát triển nhà ở xã hội là 15,63 ha;

+ Diện tích đất phát triển tái định cư là 14,99 ha.

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Nam Định năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể:

- Diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 26,4 m²/người (trong đó: Khu vực đô thị đạt 30,8 m²/người; khu vực nông thôn đạt 25,4 m²/người).

- Diện tích nhà ở tối thiểu toàn tỉnh năm 2021 đạt 8 m²/người. Tổng diện tích sàn tăng thêm năm 2021 là: 1.486.999 m² sàn, trong đó:

+ Nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây dựng tại các dự án đang thực hiện: 51.069 m² sàn;

+ Nhà ở riêng lẻ do người dân tự trên đất hiện hữu: 1.435.930 m² sàn.

- Vốn phát triển nhà ở năm 2021 khoảng 10.015 tỷ đồng, bao gồm:

+ Vốn phát triển nhà ở riêng lẻ của người dân tại các dự án khoảng 344 tỷ đồng;

+ Vốn phát triển nhà ở riêng lẻ của người dân trên đất hiện hữu khoảng 9.661 tỷ đồng.

- Diện tích đất phát triển nhà ở năm 2021khoảng 591,17 ha, bao gồm:

+ Diện tích đất phát triển nhà ở thương mại, khu dân cư, khu đô thị là 570,11 ha;

+ Diện tích đất phát triển nhà ở xã hội là 6,07 ha;

+ Diện tích đất phát triển tái định cư là 14,99 ha.

- Dự kiến các nguồn vốn để phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Phát triển nhà ở thương mại bằng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng.v.v.. Nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây dựng từ nguồn vốn tích lũy thu nhập của các hộ gia đình. Vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội: Từ nguồn vốn của doanh nghiệp; vốn vay các tổ chức tín dụng ưu đãi; vay Ngân hàng chính sách xã hội; ngân sách thu từ các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô dưới 10 ha tại các đô thị loại 3 trở lên và quy hoạch là đô thị loại 3 trở lên nhưng không quy hoạch quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội; nguồn hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật (nếu có).v.v..

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch, Sở Xây dựng đã đưa ra các giải pháp thực hiện về hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, giải pháp về đất ở, về nguồn vốn, về kiến trúc quy hoạch, các giải pháp hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách, giải pháp phát triển thị trường nhà ở và quản lý sử dụng nhà ở; các giải pháp về công nghệ. Bên cạnh đó là trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, trách nhiệm của UBND cấp huyện và chủ đầu tư các dự án nhà ở.

“Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định” được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Sở Xây dựng, là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thúc đẩy thị trường nhà ở phát triển, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển đô thị, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại./.

 

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang