Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Nam Định chuẩn bị cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố
          Nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng nhà ở cho người dân đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị trên địa bàn, UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành “Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Nam Định”.

          Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định có 29 nhà chung cư cũ, từ 2 đến 5 tầng là nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước gồm 1.167 căn hộ đang cho các hộ dân thuê. Trong đó có 1 khu chung cư cũ gồm 2 nhà chung cư (nhà 5 tầng số 2 và số 4 - Trần Đăng Ninh). Toàn bộ các nhà chung cư này tập trung tại thành phố Nam Định thuộc các phường Năng Tĩnh, Trần Đăng Ninh, Bà Triệu, Cửa Bắc, Nguyễn Du… và được xây dựng từ những năm 1970 trở về trước, đã hết niên hạn sử dụng và đều đã bị hư hỏng xuống cấp có nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân đang thuê nhà và sinh sống tại đây.

         Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014, Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại chung cư. Để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn tỉnh nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng nhà ở cho người dân đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị việc ban hành “Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Nam Định” là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà Chung cư trên địa bàn thành phố Nam Định tuân thủ theo quy định tại Điều 111 Luật Nhà ở 2014, Điều 11 Nghị định số 69/2021/NĐ-CP.

          Cụ thể, nhà chung cư số 181 Hoàng Văn Thụ và nhà chung cư số 207 Hoàng Văn Thụ, thuộc diện nhà chung cư phải phá dỡ do có nhà nguy hiểm cấp D. Vì vậy, UBND tỉnh Nam Định giao cho UBND thành phố Nam Định chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương lập phương án và kế hoạch cụ thể công tác di dời các hộ dân; lập phương án bồi thường, tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời theo quy định; lấy ý kiến của các sở, ban, nghành, đơn vị liên quan báo cáo UBND tỉnh.

          Đồng thời, tổ chức lập Quy hoạch chi tiết, thẩm định, phê duyệt theo quy định. Yêu cầu công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thực hiện theo quy định tại Điều 12, 13 Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021. Dự kiến hoàn thành sau khi Quy hoạch phân khu phường được phê duyệt. Báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự kiến hoàn thành năm 2022.

          Ngoài ra, khu chung cư 5 tầng đường Trần Đăng Ninh (bao gồm nhà chung cư 5 tầng số 2 và số 4), cũng thuộc diện chung cư cần phá dỡ để xây dựng lại. Theo đó, UBND thành phố Nam Định chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, xác định số liệu hiện trạng nhà chung cư cũ, các công trình khác thuộc phạm vi dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ phục vụ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

          UBND thành phố Nam Định có nhiệm vụ tổ chức lập Quy hoạch chi tiết khu chung cư, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Yêu cầu công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thực hiện theo quy định tại Điều 12, 13 Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 (trong đó xác định rõ phạm vi, ranh giới dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, khu chung cư theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 69/2021/NĐ-CP). Khi lập, phê duyệt quy hoạch khu vực này phải có giải pháp tập trung tất cả các hộ đang sử dụng nhà chung cư cũ khác trên địa bàn. Đáp ứng khoảng 1.200 căn hộ để bố trí tái định cư cho các chủ sử dụng đang thuê tại các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Nam Định. Dự kiến hoàn thành sau khi quy hoạch phân khu phường được phê duyệt. phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành công tác di dời các hộ dân khỏi khu chung cư. Dự kiến hoàn thành Quý IV/2022.

          Đối với 25 nhà chung cư còn lại trên địa bàn tỉnh, bao gồm các nhà 3 tầng số 8,9,10,11 đường Trần Huy Liệu; nhà 2 tầng số 1,2,3 tập thể điện đường Hoàng Diệu; nhà 2 tầng số 1,2,3 tập thể quân khu A đường Hoàng Diệu; nhà 2 tầng RoMaNo đường Văn Cao; nhà 2 tầng số 1,2,3,4 đường Trần Huy Liệu; nhà 3 tầng số 2,3,4,5,6,7 đường Phan Bội Châu; nhà 3 tầng số 13 đường Trần Huy Liệu; nhà 4 tầng số 1 Phan Bội Châu; nhà 2 tầng Hoa Đà phố Thành Chung; nhà 5 tầng số 1 đường Trần Đăng Ninh.

          UBND tỉnh Nam Định giao UBND thành phố Nam Định tổ chức lập Quy hoạch chi tiết, thẩm định, phê duyệt theo quy định; Lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư hoặc tái định cư tại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định; Lấy ý kiến của các sở, ngành, đơn vị liên quan, báo cáo UBND tỉnh, sau khi UBND tỉnh chấp thuận sẽ có trách nhiệm tổ chức phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư hoặc tái định cư tại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Thời gian thực hiện trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

         Thực hiện toàn bộ dự án cải tạo, xây dựng lại khu chung cư hoặc phân kỳ đầu tư để thực hiện nhưng ưu tiên phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư nguy hiểm, hư hỏng nặng trước; các nhà chung cư còn lại thực hiện theo quy hoạch chi tiết và kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được phê duyệt.

          Nguồn vốn để thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư là vốn đầu tư công theo quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 6 Điều 99 của Luật Đầu tư công theo phương thức đối tác công tư 2020).

          Sở Xây dựng tỉnh Nam Định có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng năm hoặc đột xuất để chỉ đạo thực hiện; Kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết những nội dung vướng mắc, chưa phù hợp, vượt thẩm quyền trong việc thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án đối với hình thức Nhà nước trực tiếp đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ…

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang