Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
          Ngày 29/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

          1. Nghị định gồm 04 Chương, 32 Điều:

          + Chương I: Những quy định chung;

          + Chương II: Nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản;

          + Chương III: Xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

          + Chương IV: Quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

          2. Một số điểm mới trong Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ như sau:

          - Bổ sung mục giải thích từ ngữ, theo đó làm rõ các khái niệm về ‘Tồn kho bất động sản, cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, chỉ số giá, chỉ số lượng giao dịch một số loại bất động sản”.

          - Đơn giản hoá các biểu mẫu trong quy định về chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đối với các sở, ngành, chủ đầu tư và sàn giao dịch bất động sản.

          - Bổ sung quy định về việc “Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được phép trích một phần kinh phí thu được từ việc khai thác thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản để phục vụ vận hành và duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; việc trích một phần kinh phí được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước”.

          - Bổ sung quy định về “Đăng ký và cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được thực hiện như sau:
          a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan, đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo các hình thức sau: Nộp trực tiếp theo hình thức văn bản cho Bên cung cấp; Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện; Đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Bên cung cấp;

          b) Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, Bên cung cấp xem xét cấp quyền truy cập quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản hợp lệ; trường hợp từ chối cung cấp quyền khai thác, sử dụng, Bên cung cấp phải trả lời nêu rõ lý do”.

          Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022.

          Xem chi tiết: ND 44-2022.pdf

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang