Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 604
  • Trong tuần: 11 442
  • Tất cả: 1776942
Thẩm định Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do UBND cấp xã quyết định đầu tư

Qua làm việc trực tiếp với UBND các huyện và Văn bản đề nghị hướng dẫn của UBND huyện Mỹ Lộc về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do UBND cấp xã quyết định đầu tư. Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2062/SXD-QLXD ngày 16/11/2022 hướng dẫn thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư công do UBND cấp xã quyết định đầu tư như sau:

Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công do Uỷ ban nhân dân xã quyết định đầu tư và chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, theo quy định tại Điều 56 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, trường hợp không có cơ quan chuyên môn trực thuộc, Uỷ ban nhân dân xã được giao tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án để thực hiện thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (sau đây gọi là cơ quan chủ trì thẩm định). Trường hợp cần thiết, UBND cấp xã nghiên cứu có văn bản báo cáo UBND cấp huyện giao cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc UBND cấp huyện tham gia ý kiến thẩm định để làm cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định; tổng hợp ý kiến của các cơ quan thực hiện chức năng quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan (nếu có) để làm cơ sở phê duyệt thiết kế, quyết định đầu tư.

Nội  dung thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 57 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14; trình tự, thủ tục thẩm định thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang