• 23/05/2022

  Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định

             Theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ, nhằm tăng cường, đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị, Sở Xây dựng đăng tải hồ sơ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định để xin ý kiến cộng đồng dân cư trước khi thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

 • Image
  17/05/2022

  Thực hiện quy hoạch, xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 theo Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị

            Ngày 11/3/2022, UBND tỉnh Nam Định có văn bản số 153/UBND-VP chỉ đạo, giao Sở Xây dựng Nam Định chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 • Image
  12/05/2022

  Quy hoạch phân khu Trung tâm Thành phố Nam Định

            Với mục tiêu xây dựng, phát triển thành phố Nam Định là một thành phố trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng văn minh, thân thiện, với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại gắn với tiềm năng về văn hóa, trung tâm giáo dục chuyên nghiệp và dịch vụ phục vụ chung cho cả tiểu vùng, đồng thời tăng cường quản lý phát triển đô thị, tạo điều kiện thu hút đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại; phát triển bền vững, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

 • 19/04/2022

  Điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

            Theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ, nhằm tăng cường, đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị, Sở Xây dựng đăng tải hồ sơ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định để xin ý kiến cộng đồng dân cư trước khi thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

 • 07/04/2022

  Điều chỉnh chỉ tiêu Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực xây dựng thiết chế Công đoàn tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc

            Theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ, nhằm tăng cường, đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị, Sở Xây dựng đăng tải hồ sơ chỉ tiêu Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực xây dựng thiết chế Công đoàn tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc để xin ý kiến cộng đồng dân cư trước khi thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

 • Image
  24/03/2022

  Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện

            Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện là việc tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, khu chức năng và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong địa giới hành chính của liên huyện trong Tỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

 • 03/03/2022

  Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Lộc Hoà, thành phố Nam Định đến năm 2025

            Theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ, nhằm tăng cường, đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị, Sở Xây dựng đăng tải hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Lộc Hoà, thành phố Nam Định đến năm 2025 để xin ý kiến cộng đồng dân cư trước khi thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
       

 • Image
  24/01/2022

  Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch của Đáy (thuộc khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định)

            Nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác của tỉnh Nam Định, đồng thời tạo cơ hội thuận lợi cho các chương trình phát triển, các dự án đầu tư, sử dụng hợp lý các nguồn lực đảm bảo phát triển bền vững. Đồ án “Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch sinh thái Cửa Đáy (thuộc khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định)” đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022.

 • Image
  11/01/2022

  Phương án thiết kế kiến trúc xây dựng cầu qua sông Đào

            Thực hiện Thông báo số 136/TB-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thi tuyển phương án kiến trúc dự án Xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, thành phố Nam Định. Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14; Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, xét đề nghị của UBND thành phố Nam Định tại Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 10/8/2021, Sở Xây dựng Nam Định tiến hành thẩm định và trình UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc dự án xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi tại Quyết định 1768/QĐ-UBND ngày 19/8/2021.

 • 04/01/2022

  Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu hai bên đường Lê Đức Thọ thành phố Nam Định

            Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 607/UBND-VP5 ngày 27/8/2021, trong đó đồng ý chủ trương lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu hai bên đường Lê Đức Thọ thành phố Nam Định, Sở Xây dựng đã lập Báo cáo nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn
Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp
 Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang