Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 65
  • Trong tuần: 4 784
  • Tất cả: 1326548
Bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025

          Ngày 27/6/2022, Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 2307/BXD-QHKT hướng dẫn Bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025.

Theo đó đối với Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021-2025 gồm 03 tiêu chí: Tiêu chí số 01 về Quy hoạch; Tiêu chí số 09 về Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm có chỉ tiêu số “17.5. Mai táng, hoả táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch”. Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 gồm 03 tiêu chí: Tiêu chí số 01 về Quy hoạch; Tiêu chí số 09 về Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm có chỉ tiêu số “17.9. Nghĩa trang, cơ sở hoá táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch”. Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021-2025 và Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 gồm Tiêu chí số 01 về Quy hoạch.

Đối với các nội dung đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn, đặc biệt lưu ý:

+ Đối với Tiêu chí số 01 về Quy hoạch tại Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021-2025: Các chỉ tiêu trong Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã phải đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD và quy hoạch xây dựng vùng huyện đối với các xã thuộc huyện, quy hoạch chung đô thị đới với các xã thuộc thị xã, thành phố.

Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn gồm/hoặc các chức năng: sản xuất công nghiệp (chủ yếu là chế tạo nông cụ, công nghiệp chế biến gắn với các vùng sản xuất chuyên canh); thương mại (chuyên doanh bán buôn nông sản và vật tư nông nghiệp, chế biến bảo quản, kho bãi); về dịch vụ sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển các lĩnh vực (khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, quản lý chất lượng, chuyển đổi số), dịch vụ thị trường (phân tích, dự báo thị trường; thông tin thị trường, xúc tiến thương mại; quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng; bảo hiểm rủi ro, phòng chống thiên tai; bảo vệ môi trường). Ưu tiên hỗ trợ nhóm sản phẩm đặc sản địa phương được xác định tại Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã phải đảm bảo các nguyên tắc: Về vị trí là khu vực đầu mối giao thông chính của xã nhằm kết nối, vận chuyển hàng hóa an toàn, thuận lợi, đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường cho khu dân cư theo quy định, về quy mô phải đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế thực tiễn của từng địa phương, phù hợp với quy hoạch chuyên ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương, khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn có thể được xác lập tại vị trí tập trung hoặc phân tán, lồng ghép trong các chức năng khác (cụm công nghiệp, khu dịch vụ - thương mại - du lịch, trung tâm hành chính xã...) được xác định trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã.

+ Đối với Tiêu chí số 01 về Quy hoạch tại Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021-2025: Các chỉ tiêu trong đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện phải đảm bo tuân thủ Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD và phù hợp Quy hoạch tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bố trí quỹ nhà ở vị trí phù hợp trên địa bàn để xây dựng nhà ở cho người lao động trong các cụm công nghiệp (theo Khoản 3, Điều 17 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp). UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện việc rà soát quy hoạch xây dựng vùng huyện theo Điều 15 Luật Xây dựng năm 2014. Điều kiện, nguyên tắc, trình tự, thủ tục điều chnh quy hoạch xây dựng vùng huyện thực hiện theo quy định tại Mục 6 Chương I Luật Xây dựng năm 2014 và Khoản 10 Điều 28 Luật số 35 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

+ Đối với Tiêu chí số 01 về Quy hoạch tại Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025: Quy mô, tính chất khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất phải phù hợp quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ quy định tại mục 2.5 Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất cấp huyện gồm/hoặc các chức năng: sản xuất công nghiệp (chủ yếu là chế tạo nông cụ, công nghiệp chế biến gắn với các vùng sản xuất chuyên canh); về thương mại (chuyên doanh bán buôn nông sản và vật tư nông nghiệp, chế biến bảo quản, kho bãi); về dịch vụ sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển các lĩnh vực (khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, quản lý chất lượng, chuyển đổi số), dịch vụ thị trường (phân tích, dự báo thị trường; thông tin thị trường, xúc tiến thương mại; quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng; bảo hiểm rủi ro, phòng chống thiên tai; bảo vệ môi trường); nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; khai thác du lịch, thương mại kết hợp sản xuất nông nghiệp. Ưu tiên hỗ trợ nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh được xác định tại Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2307/BXD-QHKT ngày 27/6/2022, tùy theo điều kiện thực tế của địa phương, UBND tỉnh Nam Định sẽ có hướng dẫn cụ thể đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật xây dựng làm căn cứ để các UBND các xã, UBND các huyện trên địa bàn thực hiện, hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra tại Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025./.  

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn
Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp
 Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang