Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Cửa Nam, xã Nam Vân, xã Nam Phong, thành phố Nam Định đến năm 2025

          Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc chấp thuận điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới phía Nam sông Đào, thành phố Nam Định và Văn bản số 318/UBND-VP5 ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định.

UBND thành phố Nam Định đã tiến hành lập Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Cửa Nam, xã Nam Vân, xã Nam Phong, thành phố Nam Định đến năm 2025 (khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới phía Nam sông Đào, thành phố Nam Định) và trình Sở Xây dựng tại Tờ trình số 332/TTr-UBND ngày 20/10/2022.

Theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ, nhằm tăng cường, đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị, Sở Xây dựng đăng tải hồ sơ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Cửa Nam, xã Nam Vân, xã Nam Phong, thành phố Nam Định đến năm 2025 trên Trang thông tin
điện tử của Sở Xây dựng để xin ý kiến cộng đồng dân cư trước khi thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Mọi ý kiến đóng góp, đề nghị gửi về Sở Xây dựng tỉnh Nam Định, số 112 Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định trước ngày 01/11/2022 để tổng hợp, hoàn thiện./.

Điều chỉnh cục bộ QH phân khu tỷ lệ 1.2000 phường Cửa Nam, xã Nam.zip

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang