Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ninh Cường, thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đến năm 2030

          Căn cứ Văn bản số 79/UBND-VP5 ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ninh Cường, thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh;
          Căn cứ Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đến năm 2030;
          Căn cứ Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đến năm 2030;
          Căn cứ Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh thời gian lập Quy hoạch; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh đến năm 2030;
          Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh thời gian lập Quy hoạch; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh đến năm 2030;
          UBND huyện Trực Ninh đã tiến hành các bước lập điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh đến năm 2030 và điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh đến năm 2030 theo quy định, trình thông qua Hội đồng thẩm định quy hoạch ngày 22/9/2023.
          Tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, UBND huyện Trực Ninh đã phối hợp đơn vị tư vấn tiến hành rà soát, hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ninh Cường, thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh đến năm 2030 theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2082/SXD-QH ngày 11/10/2023.
          Theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ, nhằm tăng cường, đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị, Sở Xây dựng đăng tải hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh đến năm 2030 và điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh đến 
năm 2030 để xin ý kiến cộng đồng dân cư trước khi thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
          Mọi ý kiến đóng góp, đề nghị gửi về Sở Xây dựng Nam Định, số 112 Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định
trước ngày 12/11/2023 để tổng hợp./.

         Dieu-chinh-QHC-thi-tran-Ninh-Cuong-thi-tran-Cat-Thanh.rar


Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang