Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 72
  • Trong tuần: 11 555
  • Tất cả: 1779190
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến năm 2030
          Căn cứ Thông báo số 139/TB-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lâm, huyện Ý Yên đến năm 2030.

          Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5.000); Văn bản số 829/UBND-VP5 ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh thời gian lập Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị
trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến năm 2030.
          UBND huyện Ý Yên đã tiến hành lập Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến năm 2030 thông qua Hội đồng thẩm định quy hoạch ngày 21/12/2022 và hoàn thiện đồ án trình Sở Xây dựng Nam Định thẩm định tại Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 17/3/2023.
          Theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ, nhằm tăng cường, đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị, Sở Xây dựng đăng tải hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến năm 2030 để xin ý kiến cộng đồng dân cư trước khi thẩm định, trình
UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
          Mọi ý kiến đóng góp, đề nghị gửi về Sở Xây dựng Nam Định, số 112 Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định
trước ngày 26/4/2023 để tổng hợp, hoàn thiện./.

          Dieu-chinh-QHC-xay-dung-TT-Lam-huyen-Y-Yen-den-nam-2030.zip


Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang