Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 203
  • Trong tuần: 4 922
  • Tất cả: 1326686
Một số quy định pháp luật về xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo

          Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026”, Sở Nội vụ chủ trì mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phòng Nội vụ, công chức phụ trách công  tác tín ngưỡng, tôn giáo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo thuộc Ban Dân vận các huyện, thành ủy Nam Định.

Sở Xây dựng đã phối hợp cử cán bộ tham gia truyền đạt chuyên đề: “Một số quy định của pháp luật về xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo” vào lúc 15h ngày 22/8/2022 tại Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định. Chuyên đề tập trung đi sâu vào một số nội dung: Thực trạng cấp phép xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; việc xử lý vi phạm về xây dựng công trình tôn giáo; thủ tục cấp phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng và công trình tín ngưỡng, tôn giáo nằm trong danh mục kiểm kê di tích của tỉnh…

Nội dung xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo đặc biệt được các thành viên tham dự lớp học quan tâm. Đối với lĩnh vực xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay đang áp dụng các quy định tại Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về phân cấp, trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định, và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Việc lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 52 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 thì công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, không phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Về cấp giấy phép xây dựng:

- Đối với hồ sơ đề nghị cấp GPXD công trình tôn giáo bao gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định 15/2021/NĐ-CP; Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Quyết định phê duyệt dự án; Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng; Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, gồm; bản vẽ tổng mặt bằng toàn dự án, mặt bằng định vị công trình trên lô đất; bản vẽ kiến trúc các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình; bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án; Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Đối với hồ sơ đề nghị cấp GPXD công trình tín ngưỡng bao gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định 15/2021/NĐ-CP; Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Quyết định phê duyệt dự án; Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng đối với các công trình tín ngưỡng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng; Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, gồm; bản vẽ tổng mặt bằng toàn dự án, mặt bằng định vị công trình trên lô đất; bản vẽ kiến trúc các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình; bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án; Ý kiến của cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trường hợp pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo có quy định).

(Lưu ý, đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo thuộc dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, ngoài các tài liệu trên, phải bổ sung văn bản về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa)

- Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình phụ trợ thuộc cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo thực hiện như quy định của pháp luật về xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa, cách mạng.

Nội dung quy định về giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đề nghị xem thêm tại Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

Các nội dung chi tiết hơn về Cấp giấy phép xây dựng (trong đó có phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; trách nhiệm của các cơ quan cấp giấy phép xây dựng và cơ quan liên quan; trách nhiệm phối hợp trong việc cấp giấy phép xây dựng; trách nhiệm của UBND cấp xã, quyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng) và Quản lý trật tự xây dựng (trong đó có trách nhiệm của Sở Xây dựng, của UBND cấp huyện, cấp xã; các Sở, ban, ngành có liên quan; trách nhiệm của chủ đầu tư) đã được quy định rõ tại Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Ban hành quy định một số nội dung về phân cấp, trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn
Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp
 Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang