Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Quy hoạch phân khu III (phía Tây), Quy hoạch phân khu IV (phía Tây Nam) trên địa bàn thành phố Nam Định

          Căn cứ Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày17/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050;
          Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc lập điều chỉnh quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Nam Định;
          Căn cứ Văn bản số 31/UBND-VP5 ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Nam Định;
          Căn cứ Quyết định số 2806/QĐ-UBND và Quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phân khu III (phía Tây) và Quy hoạch phân khu IV (phía Tây Nam) trên địa bàn thành phố Nam Định;
          Căn cứ Văn bản số 126/UBND-VP5 ngày 24/2/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh thời gian lập quy hoạch và điều chỉnh tên đồ án Quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Nam Định;
          UBND thành phố Nam Định đã tiến hành các bước lập Quy hoạch phân khu III (phía Tây) và Quy hoạch phân khu IV (phía Tây Nam) trên địa bàn thành phố Nam Định theo quy định, trình thông qua Hội đồng thẩm định quy hoạch ngày 16/8/2023.
          Theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ, nhằm tăng cường, đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị, Sở Xây dựng đăng tải hồ sơ Quy hoạch phân khu III (phía Tây) và Quy hoạch phân khu IV (phía Tây Nam) trên địa bàn thành phố Nam Định để xin ý kiến cộng đồng dân cư trước khi thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
          Mọi ý kiến đóng góp, đề nghị gửi về Sở Xây dựng Nam Định, số 112 Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định
trước ngày 05/9/2023 để tổng hợp./.

          Quy-hoach-phan-khu-III-IV-TP-Nam-Dinh.rarCơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang