Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 8 738
  • Tất cả: 1873959
Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng

         Ngày 24/10/2022, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BXD quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn (Sau đây gọi tắt là Thông tư 04/2022/TT-BXD).

Theo đó, Thông tư này quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. Đối tượng áp dụng Thông tư là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến công tác quy hoạch đô thị và nông thôn trên lãnh thổ Việt Nam.

Hiệu lực thi hành Thông tư 04/2022/TT-BXD kể từ ngày 01/01/2023, bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn vầ quy hoạch xây dựng nông thôn.

Sau ngày 01/01/2023, các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn đang được lập, chưa hoàn thành phải thực hiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ đồ án theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BXD trước khi trình thẩm định.

Các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn đã được thẩm định, đang trình phê duyệt thì hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 và Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017.

 

Các quy hoạch đô thị và nông thôn đã phê duyệt nhiệm vụ, đang tổ chức lập đồ án thì không phải điều chỉnh lại hồ sơ nhiệm vụ đã được phê duyệt; hồ sơ đồ án phải được rà soát và thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BXD trước khi trình thẩm định.

Đặc biệt lưu ý, quy định về quy hoạch chi tiết rút gọn (Quy hoạch tổng mặt bằng): Tại điểm b, khoản 1 Điều 13 và điểm b, khoản 1 Điều 30 quy định nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết đô thị rút gọn và Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn và được thực hiện sau thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành.

Tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BXD về hồ sơ của nhiệm vụ, đồ án quy hoạch huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

Thông tư 04/2022/TT-BXD được đăng tải trên trang web của Sở xây dựng Nam Định (https://soxaydung.namdinh.gov.vn/). Ngày 27/12/2022, Sở Xây dựng Nam Định có Văn bản số 2374/SXD-QH gửi tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện Thông tư 04/2022/TT-BXD. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Xây dựng Nam Định (số 112 Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định) để được nghiên cứu, hướng dẫn, giải quyết./.

TT 04-2022.pdf

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang