Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 227
  • Trong tuần: 2,068
  • Tất cả: 999,126
Lượt xem: 1078

Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành xây dựng

Ngày 09/01/2020, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự hội nghị.

Năm 2019, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh. Lĩnh vực quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành, Sở đã triển khai thực hiện các quy hoạch trọng tâm được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư: Quy hoạch chung đô thị Rạng Đông đến năm 2040; Quy hoạch chung đô thị mới thuộc địa phận 4 xã (Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến) huyện Ý Yên; Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 7-12-2019, hoàn thành trước quy định 4 tháng); Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì thẩm định, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo các nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ; Đồ án lập quy hoạch khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông (Nghĩa Hưng), đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ quy hoạch xin ý kiến Bộ Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Công tác thẩm tra, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán tiếp tục được coi trọng, góp phần nâng cao chất lượng công trình xây dựng. Trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 3 Quyết định về: Quy định đấu nối hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nam Định; Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định; hoàn thành đề án Lập chương trình Phát triển đô thị tỉnh Nam Định đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng được tăng cường theo kế hoạch. Trong năm 2019, Thanh tra Sở đã hoàn thành 14 cuộc thanh tra với tổng số tiền thu hồi là trên 297,4 triệu đồng; tổng số tiền khi quyết toán phải giảm trừ gần 200 triệu đồng; đã tiến hành kiểm tra đối với 17 dự án, trong đó xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh 15 dự án với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là  565 triệu đồng. Công tác cải cách thủ tục hành chính có những tiến bộ vượt bậc, hiện nay 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở, UBND tỉnh theo quy định.

Năm 2020, Sở Xây dựng tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch từ khâu lập đến triển khai tổ chức thực hiện quản lý quy hoạch; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 1-3-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được phê duyệt và văn bản số 766/UBND-VP5 ngày 20-12-2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch nông thôn mới tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thành phố. Triển khai các quy hoạch trọng tâm: Hoàn thành và trình thẩm định, phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định, phấn đấu được Chính phủ phê duyệt trước tháng 6-2020; hoàn thành phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nam Định trước tháng 2-2020; Quy hoạch chung khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông đến năm 2040; tập trung đôn đốc việc lập đồ án quy hoạch các thị trấn đã được UBND tỉnh cho phép điều chỉnh. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực của ngành, phấn đấu thực hiện 100% số thủ tục hành chính hoàn thành trước và đúng hạn. Nâng cao công tác thẩm định chủ trương đầu tư, chấp thuận tổng mặt bằng và cấp phép xây dựng các công trình. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng, nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước trong các khâu khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình. Siết chặt quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng và quản lý dịch vụ công; xử lý nghiêm các công trình không chấp hành các quy định và cương quyết không chấp nhận nghiệm thu đối với các công trình còn tồn tại.

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Gia Tự khẳng định: Trong bối cảnh kinh tế toàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, ngành Xây dựng đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà UBND tỉnh đã giao, đặc biệt là hoàn thành nhiều quy hoạch trọng tâm như quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông (Nghĩa Hưng)... Bên cạnh đó, ngành Xây dựng còn chủ động thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện quy hoạch các khu đô thị tại các thị trấn trung tâm huyện, các khu dân cư tập trung tại các xã để tạo nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và của tỉnh. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2020 để thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng chí yêu cầu ngành Xây dựng tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là hoàn thành các quy hoạch xây dựng trọng tâm đảm bảo tiến độ, chất lượng; rà soát lại quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã, thị trấn để xây dựng kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Nâng cao chất lượng công tác quản lý các dự án, các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền. Thực hiện nghiêm công tác cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy hoạch nhất là ở địa bàn khu vực thị trấn trung tâm của các huyện. Phối hợp với UBND các huyện tăng cường công tác thực hiện và quản lý hoạt động xây dựng theo các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quy định. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra yêu cầu ngành Xây dựng khẩn trương xây dựng kế hoạch, tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt chắc năng quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn
Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp
Designed by VNPT Nam Định