Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 187
  • Trong tuần: 2,028
  • Tất cả: 999,086
Lượt xem: 1132

Sở Xây dựng phối hợp tổ chức tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14

Ngày 20/11/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) thay thế Luật PCTN số 55/2005/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.

Thực hiện kế hoạch phổ biến văn bản quy phạm pháp luật hàng năm. Để nắm chắc những nội dung cơ bản, những nội dung mới từ đó nhận thức sâu sắc hơn về công tác phòng chống tham nhũng và vận dụng sáng tạo vào thực tế; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị. Sau khi thống nhất với Thanh tra Tỉnh, Sở Xây dựng đã mời đồng chí Chánh Thanh tra Tỉnh trực tiếp phổ biến, hướng dẫn Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14.

- Thời gian: 14h00’ ngày 02/7/2019.

- Thành phần và số lượng tham dự: Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng và các đơn vị thuộc sở.

Tham gia tập huấn cán bộ công chức, viên chức Sở Xây dựng và các đơn vị thuộc sở nắm được những nội dung cơ bản, những nội dung mới và ý nghĩa của những nội dung đó khi được đưa vào Luật PCTN 2018 như sau:

1. Luật PCTN năm 2018 quy định những nội dung mới về thẩm quyền, trách nhiệm xử lý vụ việc tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán mà Luật PCTN 2005 chưa quy định cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm xử lý. Từ đó:     

+ Thẩm quyền và trách nhiệm PCTN được nâng lên;

+ Tính minh bạch trong thanh tra PCTN so với trước đây được nâng lên.

2.  Luật PCTN năm 2018 quy định những nội dung mới về kiểm soát xung đột lợi ích, Luật PCTN 2005 chưa quy định nội dung này.

+ Đây là biện pháp ngăn ngừa từ xa phát sinh tham nhũng, đề cao trách nhiệm của người thực thi nhiệm vụ công vụ và được giao nhiệm vụ.

+ Đây là bước hoàn thiện rất lớn so với Luật PCTN 2005 trong PCTN

+ Thực thi các công ước mà Việt Nam tham gia với tư cách là thành viên.

3.  Mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra ngoài khu vực tư. Đây là điểm mới rất quan trọng góp phần;

+ Thay đổi bản chất, quan niệm về PCTN trước đây ;

+ Hướng đến một XH tốt đẹp hơn. Tạo ra môi trường pháp lý tốt đẹp, tránh tiêu diệt động lực phát triển xã hội ;

+ Đẩy mạnh chống tham nhũng khu vực tư góp phần PCTN khu vực công ;

+ Tôn trọng quyền lợi hợp pháp của bất kỳ đối tượng nào trong XH ;

+ Góp phần đảm bảo tính công bằng trong sản xuất kinh doanh ;

+ Tạo cơ chế đồng bộ trong PCTN ;

+ Tạo môi trường pháp lý lành mạnh khuyến khích đầu tư, phát triến ;

+ Thể chế hóa đường lối của Đảng đẩy mạnh công tác PCTn trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

4. Luật PCTN 2018, quy định mới về các cơ quan quản lý tài sản góp phần :

+ Quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan QLTS làm cho việc kê khai TSTN rõ ràng ;

+ Thể hiện tính độc lập của các cơ quan QLTS ;

+ Khắc phục tình trạng hình thức, không kiểm tra, kiểm soát ;

+ Vai trò của các cơ quan T.Tr Nhà nước được nâng cao ;

+ Việc kiểm soát TS, Thu nhập huy động được các cơ quan hữu quan làm cho công tác PCTN được nâng cao.

Đây là văn bản QPPL rất quan trọng, Giám Đốc sở đã yêu cầu Thanh tra Sở tiếp tục tham mưu thực hiện và hướng dẫn các phòng, đơn vị nội dung Nghị định 59/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 2018./.
Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn
Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp
Designed by VNPT Nam Định