Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 126
  • Trong tuần: 1,967
  • Tất cả: 999,025
Lượt xem: 627

Thông báo Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và thực hiện nhiệm vụ, công vụ năm 2020

        Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của ngành Xây dựng tỉnh Nam Định. Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và thực hiện nhiệm vụ, công vụ đã tiến hành kiểm tra đối với phòng Quản lý xây dựng, phòng Kinh tế & Vật liệu xây dựng, phòng Phát triển đô thị & Hạ tầng kỹ thuật, Chi cục Giám định xây dựng.

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra, để làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và thực hiện nhiệm vụ công vụ, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị tập trung thực hiện nội dung sau:

- Tiếp tục sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành; phần mềm dịch vụ công trực tuyến; hệ thống thư điện tử công vụ.

- Theo dõi, cập nhật quá trình xử lý hồ sơ TTHC kịp thời, chính xác trên Trang dịch vụ hành chính công tỉnh.

- Phối hợp Văn phòng Sở thường xuyên rà soát, cập nhập TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công theo quy định.

          - Tiếp nhận, xử lý trước hạn các hồ sơ TTHC trên phần mềm dịch vụ hành chính công.

- Phối hợp Văn phòng Sở rà soát, bổ sung để tăng số lượng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên cổng Dịch vụ công trực tuyến.

- Các phòng, đơn vị tập trung nghiên cứu văn bản QPPL theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu.

- Thực hiện nghiêm Thông báo số 816/SXD-VP ngày 25/6/2020 kết luận của Giám đốc Sở Xây dựng tại Hội nghị kiểm điểm chỉ số CCHC, chỉ số PCI năm 2019, giải pháp duy trì và nâng cao điểm chỉ số CCHC, chỉ số PCI năm 2020 của Sở Xây dựng; Phấn đấu thực hiện các TTHC trước hạn.

- Tổ chức rà soát kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ của năm 2020 để lập kế hoạch tổ chức, thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ quý IV và nhiệm vụ năm 2020./.

 
Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn
Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp
Designed by VNPT Nam Định