Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 199
  • Trong tuần: 2,040
  • Tất cả: 999,098
Lượt xem: 608

Quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

         Thời gian qua công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH14 ngày 18/6/2014 đã cơ bản đi vào nề nếp.

         Chủ đầu tư xây dựng công trình đặc biệt là chủ đầu tư các công trình có nguồn vốn là vốn nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi triển khai xây dựng các đơn vị liên quan đã chú trọng quan tâm đến công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng, đã tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng tại các Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; số 59/2015/NĐ-CP; các Thông tư số 26/2016/TT-BXD; số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng (QCVN 18:2014/BXD).

         Tuy nhiên, còn một số chủ đầu tư của một số công trình có nguồn vốn đầu tư là vốn khác (chủ đầu tư là các tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước) chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn lao động trong thi công xây dựng. Qua kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành của chủ đầu tư trong quá trình thi công nhận thấy:   

         Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng ở các công trình có nguồn vốn nói trên một số đã có ý thức thực hiện lập Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trình chủ đầu tư phê duyệt theo quy định của Thông tư số 04/2017/TT-BXD. Tuy nhiên, Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động còn sơ sài, biện pháp thi công được lập nhưng khi đưa vào triển khai thực hiện đa số Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng chưa thực sự quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng, không kịp thời đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công theo đúng hồ sơ thầu đã được phê duyệt, kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động được phê duyệt (như kiểm tra máy móc thiết bị, huấn luyện về an toàn lao động cho công nhân tham gia xây dựng trực tiếp trên công trường..). Do đó, trên công trường thi công xây dựng vẫn còn tiềm ẩn yếu tố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng.

         Ngoài các văn bản quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng Chính phủ còn ban hành các văn bản quy định về xử lý, xử phạt các vi phạm về an toàn lao động như Nghị định số 139/2017/NĐ-CP; Nghị định số 21/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 139/2017/NĐ-CP; Nghị định số 28/2020/NĐ-CP.

         Biện pháp khắc phục: Thường xuyên tuyên truyền các quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng, đồng thời tăng cường kiểm tra đôn đốc các chủ thể tham gia hoạt động thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng theo quy định. Làm cho người công nhân xây dựng, người sử dụng lao động, chủ đầu tư, doanh nghiệp hoạt động xây dựng nhận thức được đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng là bảo vệ chính bản thân người lao động và doanh nghiệp, từ đó thay đổi nhận thức, hình thành văn hóa an toàn lao động trong doanh nghiệp và người lao động. Khi đã hình thành văn hóa an toàn lao động thì sẽ làm triệt tiêu các yếu tố gây mất an toàn lao động./.

 
Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn
Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp
Designed by VNPT Nam Định