Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 223
  • Trong tuần: 2,064
  • Tất cả: 999,122
Lượt xem: 484

Thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2020

         Nam Định nằm trong vùng Duyên hải Bắc bộ và là trung tâm tiểu vùng Nam đồng bằng Sông Hồng bao gồm 10 đơn vị hành chính (9 huyện và 01 thành phố).

Ngay sau khi Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 được ban hành, tỉnh Nam Định đã tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Quyết định. Sau gần 9 năm, Nam Định đã đạt được những thành tựu to lớn về xây dựng nông thôn mới. Tháng 10/2019, tỉnh Nam Định được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Sau khi các địa phương đạt chuẩn NTM và tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, tỉnh Nam Định tập trung xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, góp phần xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh, nông thôn Nam Định phồn thịnh, phát triển bền vững, hài hòa và thực sự là vùng quê đáng sống.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định tại Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, năng lực chuyên môn của Viện Quy hoạch Xây dựng, Sở Xây dựng đã giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí Nhà nước năm 2020 cho Viện Quy hoạch Xây dựng.bao gồm 02 nhiệm vụ:

- Xây dựng, thu thập, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành xây dựng; Phát triển cổng thông tin điện tử.

- Thiết kế mẫu các công trình xây dựng để áp dụng cho các chương trình mục tiêu của tỉnh.

Sau khi nhận nhiệm vụ, Viện Quy hoạch Xây dựng đã nghiên cứu, thực hiện triển khai các nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Đối với nhiệm vụ thu thập xây dựng, thu thập, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành xây dựng; Phát triển cổng thông tin điện tử: Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ngành đang được Chính phủ, các Bộ, Sở, ban ngành tập trung thực hiện, là giải pháp quan trọng trong việc quản lý dữ liệu, làm cơ sở để quản lý quy hoạch, hoạt động đầu tư xây dựng, công khai thông tin, làm tư liệu thẩm định và cho ý kiến về việc lập quy hoạch và các dự án xây dựng. Xây dựng chính quyền điện tử là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Từ năm 2017, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. Sở Xây dựng cũng đã thực hiện các nội dung trên cổng thông tin điện tử của Sở theo chỉ đạo. Tuy nhiên, với số lượng các đồ án quy hoạch, dự án xây dựng nhiều, việc quản lý hồ sơ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và cung cấp thông tin liên quan cho người dân, doanh nghiệp còn gặp nhiều hạn chế, vì vậy Sở Xây dựng đã giao nhiệm vụ cho Viện Quy hoạch Xây dựng thực hiện thu thập, xây dựng hệ thống dữ liệu liên quan đến lĩnh vực quy hoạch xây dựng và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở. Qua quá trình thu thập dữ liệu các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh, Viện Quy hoạch đã thực hiện biên soạn, sắp xếp các nội dung của từng đồ án, lắp ghép, hiệu chỉnh các dữ liệu thu thập, từ đó cập nhập vào hệ thống bản đồ, đồng thời xây dựng phương án để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng làm tài liệu cho việc thực hiện quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, công khai thông tin, cung cấp dữ liệu tra cứu đối với người dân, doanh nghiệp, tổ chức. Năm 2020, Viện Quy hoạch Xây dựng thực hiện cập nhật, đăng tải các bản đồ quy hoạch (quy hoạch không gian, sử dụng đất) trên bản đồ thuộc 2 huyện Nghĩa Hưng, Giao Thuỷ và quy hoạch phân khu các phường trên địa bàn thành phố Nam Định.

Đối với nhiệm vụ Thiết kế mẫu các công trình xây dựng để áp dụng cho các chương trình mục tiêu của tỉnh: Qua quá trình khảo sát thực tế, thu thập số liệu về hiện trạng về nhà văn hoá xã, nhà văn hoá thôn, nhà ở nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh, có thể nhận thấy trong nhiều năm qua, hệ thống các Nhà văn hóa xã, thôn trong tỉnh Nam Định đã dần được chú trọng đầu tư; Phong trào xây dựng các Nhà văn hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa thể thao cơ sở ngày càng được tiến hành rộng khắp. Tuy nhiên nhiều nhà văn hóa ở xã, thôn trong tỉnh Nam Định trong tình trạng xuống cấp, thiếu đồng bộ và hiệu quả sử dụng còn thấp. Bên cạnh đó tình trạng nhà ở nông thôn trong tỉnh Nam Định hiện nay với nhiều kiểu kiến trúc lộn xộn, thiếu thẩm mỹ. Hầu hết nhà ở nông thôn đang nhầm lẫn khi lấy mô hình nhà ở đô thị hiện có để làm hình mẫu cho mình, dẫn đến sự không hợp lý về không gian ở cho người dân ở nông thôn. Vì vậy, Viện Quy hoạch Xây dựng đã nghiên cứu, thiết kế các phương án thiết kế mẫu công trình nhà văn hoá xã, nhà văn hoá thôn và nhà ở nông thôn để áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh

Sau khi thực hiện các nội dung thuộc nhiệm vụ, Viện Quy hoạch đã thực hiện lấy ý kiến các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố, các phòng Công thương, phòng Quản lý đô thị để xem xét, nghiên cứu chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ theo các nhiệm vụ được giao.

Ngày 04/12/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Ngọc Linh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, chủ tịch Hội đồng nghiệm thu - tại Hội nghị lấy ý kiến đối với các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng, phòng Công thương các huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố trên địa bàn tỉnh và Hội nghị của Hội đồng nghiệm thu Thiết kế mẫu các công trình xây dựng để áp dụng cho các chương trình mục tiêu của tỉnh và xây dựng, thu thập, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng và phát triển công thông tin điện tử. Viện Quy hoạch xây dựng đã nghe các góp ý, giải trình, tiếp thu các ý kiến.
 

Hội nghị lấy ý kiến các phòng chuyên môn về nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

Kết quả tại 02 Hội nghị đều đánh giá cao về chất lượng thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của Viện Quy hoạch Xây dựng, 100% các thành viên đều nhất trí thông qua sản phẩm dịch vụ công mà đơn vị đã thực hiện. Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá, nhất trí và yêu cầu đơn vị Viện Quy hoạch hoàn chỉnh hồ sơ để nghiệm thu sản phẩm.

Sau khi có quyết định phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, đơn vị sẽ thực hiện bàn giao sản phẩm để Sở Xây dựng triển khai các bước tiếp theo./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn
Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp
Designed by VNPT Nam Định