Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 724
  • Trong tuần: 10 399
  • Tất cả: 1555874
Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

          Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Thông tư số 06/2021/TT-TTCP có 07 Chương và 52 Điều, cụ thể:

- Chương I (từ Điều 1 đến Điều 7): Những quy định chung

- Chương II (từ Điều 8 đến Điều 13): Tổ chức Đoàn thanh tra

- Chương III (từ Điều 14 đến Điều 18): Chuẩn bị thanh tra

- Chương IV(từ Điều 19 đến Điều 28): Tổ chức thực hiện cuộc thanh tra

- Chương V (từ Điều 29 đến Điều 37): Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

- Chương VI (từ Điều 38 đến Điều 50): Kết thúc cuộc Thanh tra

- Chương VII (từ Điều 51 đến Điều 52): Xử lý vi phạm và điều khoản thi hành

Thông tư có hiệu thi hành từ ngày 15/11/2021, đồng thời các văn bản hết hiệu lực gồm:

- Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra;

- Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; 

-  Thông tư số 08/2015/TT-TTCP ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về sổ nhật ký Đoàn thanh tra;

- Quyết định số 2316/QĐ-TTCP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ ban hành Quy trình thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra.

Xem toàn văn Thông tư tại đây./. 

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang