Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 233
  • Trong tuần: 11 716
  • Tất cả: 1779351
Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về xây dựng

          Ngày 29-12-2021, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 ngành Xây dựng tỉnh Nam Định. Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự hội nghị.

Năm 2021, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh. Lĩnh vực quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 20-7-2021 phân cấp trong quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 22-9-2021 quy định một số nội dung về phân cấp, trách nhiệm cấp Giấy phép xây dựng và Quản lý trật tự xây dựng; hướng dẫn, đôn đốc việc lập quy hoạch chung xã trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác quy hoạch chung xây dựng xã trên địa bàn tỉnh. Sở đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán: Quy hoạch phân khu VI trên địa bàn huyện Mỹ Lộc, Quy hoạch phân khu I, phân khu II - Phân khu phía Bắc thành phố, Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thị trấn Quất Lâm; Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ninh Cường, thị trấn Cát Thành; Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trường. Trong năm 2021, Sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán các quy hoạch trọng tâm: Điều chỉnh quy hoạch phân khu hai bên tuyến đường Nam Định - Phủ Lý (quy hoạch phân khu IX.A, IX.B); Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thủy và Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Nghĩa Hưng - Ý Yên; đơn vị tư vấn đang hòn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực chức năng đô thị, công nghiệp, dịch vụ, Du lịch sinh thái cửa Đáy (thuộc khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định). Công tác quản lý đầu tư xây dựng và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được duy trì và thực hiện tốt. Trong công tác quản lý phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định: Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh, quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh, phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2030. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng được tăng cường theo kế hoạch. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2022, Sở xây dựng tập trung thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm là: đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ công chức, làm tốt việc hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ pháp luật; tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, nâng cao chất lượng các dự án đầu tư trên địa bàn và tăng cường công tác quản lý về trật tự xây dựng và đô thị; tham mưu cho Tỉnh về cơ chế chính sách thu hút đầu tư, phục vụ tích cực cho đầu tư và phát triển trên địa bàn Tỉnh; thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước năm 2021 của Sở Xây dựng. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: tập trung nâng cao chất lượng công tác lập các quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và làm tốt công tác quản lý Nhà nước về quản lý, thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt; phối hợp với Sở KH và ĐT, các sở, ngành và địa phương hoàn thành xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tiến độ, chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, thiết kế, dự toán các dự án; kiểm soát chất lượng các công trình xây dựng tránh thất thoát, lãng phí, nhất là các dự án về đô thị, hạ tầng kỹ thuật và các công trình trọng điểm của tỉnh. Đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện xây dựng chương trình phát triển đô thị đảm bảo đúng quy định và tiến độ; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thành phố Nam Định trong việc thực hiện các quy hoạch và chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về xây dựng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đã đề ra./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang