anh tin bai

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 1060
  • Trong tuần: 9 973
  • Tất cả: 1873878
TÓM TẮT TIỂU SỬ LÃNH ĐẠO SỞ XÂY DỰNG TỈNH NAM ĐỊNH

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

anh tin bai

1. Họ và tên: VŨ VĂN HƯNG             

2. Sinh ngày: 15 tháng 03 năm 1963

3. Quê quán: Xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

4. Dân tộc: Kinh

5. Ngày vào Đảng: 08/02/1995 Ngày chính thức: 08/02/1996

6. Trình độ đào tạo:

- Giáo dục phổ thông: 10/10

- Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh;

7. Khen thưởng:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải năm 2015

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định năm 2017, 2021

8. Chức vụ:

- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX

- Bí thư Đảng uỷ Sở Xây dựng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025

- Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định (từ ngày 27/11/2018)

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG
anh tin bai

1. Họ và tên: PHAN NGỌC LINH            

2. Sinh ngày: 17 tháng 7 năm 1977

3. Quê quán: Xã Văn Phong, huyện Nho Quan , tỉnh Ninh Bình

4. Dân tộc: Kinh

5. Ngày vào Đảng: 17/8/2006 Ngày chính thức: 17/8/2007

6. Trình độ đào tạo:

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn nghiệp vụ: Kiến trúc sư Quy hoạch

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh;

7. Khen thưởng:

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định năm 2019

8. Chức vụ:

- Phó Bí thư Đảng uỷ Sở Xây dựng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025

- Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định (từ ngày 01/8/2017)

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

anh tin bai

1. Họ và tên: NGUYỄN ANH TUẤN            

2. Sinh ngày : 22 tháng 5 năm 1964

3. Quê quán: Thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

4. Dân tộc: Kinh

5. Ngày vào Đảng: 12/6/1987 Ngày chính thức: 12/6/1988

6. Trình độ đào tạo:

- Giáo dục phổ thông: 10/10

- Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư cầu đường bộ

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh;

7. Khen thưởng:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2017

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải năm 2010

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng năm 2020

8. Chức vụ:

- Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định (từ ngày 01/4/2014)

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

anh tin bai

1. Họ và tên: TRẦN THẾ ANH            

2. Sinh ngày: 18 tháng 9 năm 1980

3. Quê quán: Xã Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

4. Dân tộc: Kinh

5. Ngày vào Đảng: 09/6/2011 Ngày chính thức: 09/6/2012

6. Trình độ đào tạo:

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh;

7. Khen thưởng:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng năm 2016

- Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ năm 2022

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định năm 2018, 2021

8. Chức vụ:

- Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở Xây dựng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025

- Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định (từ ngày 01/3/2022)

 

NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
(Theo Quyết định số 15/QĐ-SXD ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định về việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở)
Ông Vũ Văn Hưng - Giám đốc, lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động và công tác của Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật về toàn bộ công việc được giao của ngành Xây dựng tại địa phương; Chủ tài khoản của đơn vị dự toán Ngân sách cấp I.
Trực tiếp phụ trách các công tác: Công tác tổ chức, cán bộ; cải cách hành chính, thi đua khen thưởng ngành xây dựng Tỉnh; công tác thanh tra, kiểm tra chung của Sở; công tác quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng; chủ trương về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán các công trình lớn và trọng điểm; quản lý phát triển các cụm công nghiệp, khu công nghiệp.
Phụ trách và chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở; Phòng Quy hoạch kiến trúc. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Bộ Xây dựng phân công.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực, công tác: Công tác khoa học công nghệ Ngành xây dựng Tỉnh; công tác Quản lý chất lượng các công trình xây dựng; công tác quyết toán trong Hội đồng quyết toán các công trình xây dựng của Tỉnh; công tác đảm bảo môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong xây dựng và trong cơ quan Sở; thẩm định thiết kế, dự toán các dự án thuộc đơn vị phụ trách. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và ý kiến, kiến nghị thuộc lĩnh vực phụ trách.
Phụ trách và chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị: Chi cục Giám định xây dựng; Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật; Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Nam Định.

Ông Phan Ngọc Linh - Phó Giám đốc, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Chủ tịch hội đồng tư vấn giúp Giám đốc cấp các loại chứng chỉ hành nghề; lĩnh vực Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản; lĩnh vực Kinh tế và Vật liệu xây dựng; phụ trách lĩnh vực Kiến trúc; giải quyết khiếu nại, tố cáo và ý kiến, kiến nghị thuộc lĩnh vực phụ trách.
Phụ trách và chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Nhà và Vật liệu xây dựng; Viện Quy hoạch xây dựng Tỉnh; Ban Quản lý nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định.

Ông Trần Thế Anh - Phó Giám đốc, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Phụ trách Ban ISO, công tác tổng hợp báo cáo, hành chính văn phòng. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo trực tiếp các cuộc Thanh tra, kiểm tra; thẩm định thiết kế, dự toán các dự án thuộc đơn vị phụ trách; giải quyết khiếu nại, tố cáo và ý kiến, kiến nghị thuộc lĩnh vực phụ trách.
Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các phòng: Phòng Quản lý Xây dựng và Thanh tra Sở.
 

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang