Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 792
  • Trong tuần: 9 078
  • Tất cả: 1864697
Trách nhiệm thực hiện bảo trì công trình xây dựng của Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình

          Bảo trì công trình xây dựng là tập hợp các công việc nhằm đảm bảo và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác sử dụng. Trong thời gian qua, các công trình xây dựng chưa được chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình quan tâm đúng mức về việc bảo trì công trình xây dựng.

Thực hiện Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Để công trình sử dụng đảm bảo tuổi thọ, kỹ mỹ thuật trong quá trình khai thác và vận hành; chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình cần nghiên cứu và triển khai các nội dung theo quy định:

- Đối với những công trình đã có quy trình bảo trì được phê duyệt: Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình lập kế hoạch bảo trì công trình xây dựng theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện theo các nội dung của quy trình bảo trì đã được phê duyệt và theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đối với những công trình chưa có quy trình bảo trì được phê duyệt: Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng theo các quy định hiện hành. Trình tự thực hiện, quy trình bảo trì, kế hoạch bảo trì, thực hiện bảo trì, quản lý chất lượng công việc bảo trì được quy định tại Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

- Chi phí bảo trì công trình xây dựng thực hiện theo Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Trong quá trình thực hiện bảo trì công trình, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm quản lý, bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thực hiện bảo trì công trình theo các quy định hiện hành./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang