Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 371
  • Trong tuần: 12,089
  • Tất cả: 13,216,411
Lượt xem: 3882

Công khai quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng và mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng, thu nhập bình quân hàng tháng của từng người quản lý công ty, năm 2019

Công khai quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng và mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng, thu nhập bình quân hàng tháng của từng người quản lý công ty, năm 2019