Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 652
  • Trong tuần: 8 938
  • Tất cả: 1864557
Ngành Xây dựng tích cực chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính
          Thời gian qua, Sở Xây dựng đã tích cực triển khai “Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)” nhằm nỗ lực chuyển đổi số trong giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức. Mục tiêu là 100% trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh được tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn, trước hạn. Đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ dịch vụ trực tuyến và trả hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC bản điện tử cho công dân qua email, Kho quản lý dữ liệu điện tử của công dân và qua dịch vụ bưu chính công ích. Cập nhật và bổ sung kịp thời các TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức tiếp cận thực hiện.

          Sở Xây dựng đã áp dụng hiệu quả phần mềm dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử trong giải quyết TTHC; duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, phủ kín các quy trình giải quyết TTHC trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng. Sở đã chú trọng nâng cấp hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin. Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: http://soxaydung.namdinh.gov.vn ngày càng có nhiều thông tin phong phú; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước và phục vụ người dân; phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin hoạt động của ngành, trong đó các quy định, quy trình và TTHC trên các lĩnh vực hoạt động của Sở được duy trì hoạt động thường xuyên và luôn cập nhật thông tin mới. Cùng với đó, Sở cũng duy trì, nâng cấp các phần mềm dùng chung trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; sử dụng các phần mềm: Quản lý văn bản và điều hành, hệ thống báo cáo cấp tỉnh/Chính phủ, báo cáo chỉ tiêu thống kê, Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến (dichvucong.namdinh.gov.vn) và hòm thư công vụ trong trao đổi thông tin, quản lý công văn, văn bản và hồ sơ công việc, thực hiện ký số điện tử trên mạng máy tính trong và ngoài cơ quan.

          Để đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hóa trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Sở Xây dựng đã hoàn thành hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh; hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sở cũng tích cực triển khai mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc địa giới hành chính qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh công bố 56 TTHC các lĩnh vực thuộc ngành; trong đó 4 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần (đạt 7%), 51 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình (đạt 93%) theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24-6-2022 của Chính phủ. Sở cũng chủ động đổi mới việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo thời gian thực trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới với 100% số TTHC đã được tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết trực tuyến của tỉnh; 100% số TTHC đã ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử; công khai hồ sơ TTHC trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC, dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia để theo dõi, giám sát, đánh giá trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết. Sở đã triển khai Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23-6-2023 của Thủ tướng Chính phủ.

          Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, kết quả số hóa trong giải quyết TTHC của ngành Xây dựng không ngừng được nâng cao. Trong năm 2021, kết quả giải quyết TTHC trên Trang Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đạt 56/68 TTHC; 426/426 hồ sơ được nhận/trả kết quả trực tuyến; 103/506 hồ sơ TTHC được ký số, đạt 20,3%; 403/506 hồ sơ TTHC được số hóa từ văn bản giấy sang điện tử, đạt 79,6%. Năm 2022 kết quả giải quyết TTHC trên Trang Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh là 664 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, 636 hồ sơ trả kết quả trực tuyến; tiếp nhận và giải quyết số hóa 475/503 hồ sơ; đạt tỷ lệ 95%. 100% hồ sơ được thực hiện trên phần mềm một cửa điện tử: dichvucong.namdinh.gov.vn. Từ đầu năm 2023 đến nay, kết quả giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 55/64 TTHC; 575 hồ sơ nhận qua trang; 513 hồ sơ trả kết quả trực tuyến; tiếp nhận và giải quyết số hóa 507/578 hồ sơ, đạt tỷ lệ 88%; 100% hồ sơ được thực hiện trên phần mềm một cửa điện tử: dichvucong.namdinh.gov.vn.

          Thời gian tới để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về xây dựng, Sở Xây dựng chủ trương tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tính năng động, tiên phong của lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết TTHC. Thực hiện tốt các giải pháp của “Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC” theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 28-7-2021 của UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức. Phấn đấu 100% tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn, trước hạn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh. Đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công toàn trình và trả hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC bản điện tử cho công dân qua email, Kho quản lý dữ liệu điện tử của công dân và qua dịch vụ bưu chính công ích./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang