Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 626
  • Trong tuần: 11 464
  • Tất cả: 1776964
Hướng dẫn một số nội dung theo đề nghị của Công ty TNHH nhôm Nam Sung Việt Nam
          Sở Xây dựng Nam Định nhận được Văn bản số 05/NSVN ngày 27/8/2022 của Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn một số nội dung về loại, cấp các công trình, về phê duyệt dự toán, về thi công và giám sát thi công các hạng mục thuộc dự án đầu tư Xây dựng nhà máy sản xuất thanh nhôm định hình tại xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật về xây dựng, ngày 11/10/2022, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1757/SXD-QLXD hướng dẫn các nội dung như sau:

1. Về loại, cấp các công trình thuộc dự án:

Dự án đầu tư Xây dựng nhà máy sản xuất thanh nhôm định hình tại xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản là dự án nhóm B. Loại, cấp công trình chính thuộc dự án: Công trình công nghiệp - sản xuất vật liệu, sản phẩm xây dựng, cấp II.

Đối với từng công trình độc lập thuộc dự án trên, đề nghị chủ đầu tư căn cứ vào quy mô kết cấu của từng công trình và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng để xác định cấp công trình theo quy định.

2. Về việc phê duyệt dự toán:

Căn cứ theo khoản 8 Điều 82 Luật Xây dựng 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 quy định: “Chủ đầu tư phê duyệt bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở quy định tại khoản 2 Điều này. Chủ đầu tư được quyết định về việc phê duyệt đối với các bước thiết kế còn lại” Vì vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư.

3. Về thi công các hạng mục thuộc dự án.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 112 Luật Xây dựng số 50/2014/QH1 thì chủ đầu tư có quyền tự thực hiện thi công xây dựng công trình khi có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình phù hợp hoặc lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng.

- Về việc thi công xây dựng hạng mục công trình cấp IV:

Theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 83 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 15/2021/NĐ-CP): Tổ chức không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực theo quy định của Nghị định này khi tham gia hoạt động xây dựng đối với công trình cấp IV.

Đề nghị Công ty TNHH nhôm Nam Sung Việt Nam căn cứ quy mô, phân cấp công trình, hạng mục công trình của dự án theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng để tổ chức triển khai thực  hiện theo đúng các quy định hiện hành.

- Về việc thi công xây dựng hạng mục công trình cấp II, cấp III:

Theo quy định tại Điều 83 và Phụ lục VII Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Khi Công ty TNHH nhôm Nam Sung Việt Nam là doanh nghiệp có chức năng tham gia hoạt động xây dựng được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề phù hợp và đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng theo quy định được Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực thi công xây dựng công trình hạng II thì được thi công công tác xây dựng công trình từ cấp II trở xuống, hạng III thì được thi công công tác xây dựng công trình từ cấp III trở xuống theo lĩnh vực, phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực.

4. Về giám sát thi công xây dựng.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 121 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì chủ đầu tư có quyền tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng và tự chịu trách nhiệm về việc giám sát của mình.

Do đó, Công ty TNHH nhôm Nam Sung Việt Nam tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp với phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực theo quy định tại Phụ lục VII Nghị định số 15/2021/NĐ-CP là đúng quy định.

          Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng Nam Định, đề nghị Công ty TNHH nhôm Nam Sung Việt Nam nghiên cứu, thực hiện./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang