Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 996
  • Trong tuần: 10 736
  • Tất cả: 1775533
Tỉnh Nam Định đầu tư xây dựng các khu đô thị

          Trong những năm qua, tỉnh ta quan tâm đến đầu tư xây dựng các khu đô thị tại thị trấn các huyện và thành phố Nam Định. Mở rộng phát triển đô thị Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ra Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về phê duyệt Chương trình phát triển đô th tnh Nam Định đến năm 2025, tm nhìn đến năm 2030.

Quan điểm mục tiêu phát triển đô thị nhằm xác định lộ trình và danh mục các khu vực phát triển đô thị theo từng giai đoạn 5 năm và hàng năm; phù hợp với quy hoạch vùng tỉnh và các quy hoạch, chương trình khác có liên quan được duyệt và thực tế của địa phương nhằm nâng cao chất lượng sống đô thị. Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển tập trung, cụ thể nhằm phát huy tối đa hiệu quả đẩu tư phát triển kinh tế, xã hội trong lĩnh vực phát triển đô thị theo định hướng các quy hoạch được duyệt; làm căn cứ triển khai thực hiện các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn với cảnh quan đô thị. Khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm mục tiêu phát triển bền vững. Tạo môi trường sống chất lượng tốt cho dân cư đô thị, đảm bảo lợi ích cộng đồng, hài hoà với lợi ích của Nhà nước và nhà đầu tư; lập danh mục thứ tự dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch, lộ trình và chiến lược cụ thể trong từng giai đoạn phát triển đảm bảo phù hợp với các chương trình, mục tiêu phát triển đã đề ra.

 
anh tin bai

Khu đô thị mới Nam sông Đào thành phố Nam Định

                 * Mc tiêu tng quát:

- C th hóa Chương trình phát trin đô th quc gia giai đon 2012-2020 và các Chương trình, kế hoch khác có liên quan đã được phê duyt nhm phát huy ti đa hiu qu đầu tư phát trin kinh tế, xã hi.

- Tng bước đầu tư xây dng hoàn chnh mng lưới đô th trên địa bàn Tnh theo tng giai đon phát trin, trên cơ s Quy hoch xây dng vùng Tnh, quy hoch xây dng vùng huyn và các quy hoch ngành đã được phê duyt.

- Huy động các ngun lc để đầu tư xây dng phát trin đô th, đảm bo nâng cao cht lượng, din mo kiến trúc cnh quan đô th theo hướng hin đại, văn minh, bn vng và gi gìn nhng giá tr, bn sc văn hóa ca mi đô th.

* Mc tiêu c thể:

- Hin trng: Toàn tnh có 17 đô th, trong đó có 01 đô th loi I, 01 đô th loi IV, 15 đô th loi V.

- Giai đon đến năm 2025: Toàn tnh Nam Định có 21 đô th, trong đó có 01 đô th loi 1, 3 đô th loi IV và 17 đô th loi V. T l đô th hoá đạt 35%.

               - Giai đon đến năm 2030: Toàn tnh có 26 đô th, trong đó có 01 đô th loi I, 01 đô th loi III, 5 đô th loi IV và 19 đô th loi V. T l đô th hoá đạt trên 45%./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang