Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 588
  • Trong tuần: 8 874
  • Tất cả: 1864493
Hội nghị họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch phân khu VI trên địa bàn huyện Mỹ Lộc

          Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định tại Văn bản số 78/UBND-VP5 ngày 25/8/2021 về việc lập Quy hoạch phân khu VI, UBND huyện Mỹ Lộc đã chủ trì, phối hợp đơn vị tư vấn - Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia thực hiện lập Quy hoạch phân khu VI trên địa bàn huyện Mỹ Lộc và được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán tại Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 09/9/2021.

Trên cơ sở Nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt, Đồ án Quy hoạch phân khu VI trên địa bàn huyện Mỹ Lộc được lập với phạm vi ranh giới gồm toàn bộ địa giới hành chính 03 xã: Mỹ Tân, Mỹ Trung và Mỹ Phúc với tổng diện tích khoảng 3.331,47ha. Dân số dự báo đến năm 2040 là khoảng 43.080 người. Giới hạn khu vực lập quy hoạch: Phía Bắc giáp tỉnh Hà Nam, phía Đông giáp sông Hồng và tỉnh Thái Bình, phía Nam giáp thành phố Nam Định, phía Tây giáp xã Mỹ Thắng huyện Mỹ Lộc.

UBND huyện Mỹ Lộc và đơn vị tư vấn đã phối hợp UBND các xã Mỹ Tân, Mỹ Trung, Mỹ Phúc tổ chức lấy lấy ý kiến cộng đồng dân cư từ ngày 15/2/2023 đến ngày 15/3/2023, trong đó 100%  số phiếu đồng ý, nhất trí phương án quy hoạch.

Ngày 30/6/2023, Sở Xây dựng Nam Định có văn bản số 1312/SXD-QH kèm hồ sơ đồ án Quy hoạch phân khu VI gửi xin ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch. Sau khi tổng hợp ý kiến của các Sở, ngành, đơn vị liên quan là thành viên Hội đồng thẩm định, UBND huyện Mỹ Lộc tiếp thu, giải trình tại Báo cáo ngày 01/8/2023 trình bày trước Hội đồng thẩm định.

Nội dung Quy hoạch phân khu VI trên địa bàn huyện Mỹ Lộc đã được lập tuân thủ theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH13; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ; QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng; Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng…và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan nhằm cụ thể hoá Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 17/9/2020.

Ngày 03/8/2023, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định, Hội đồng thẩm định tổ chức Hội nghị thông qua đồ án Quy hoạch phân khu VI tại phòng họp tầng 3 - Sở Xây dựng Nam Định, đồng chí Hà Lan Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch HĐTĐ - Chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch bao gồm các Sở, ngành, đơn vị có liên quan đã quan tâm, lắng nghe, trao đổi góp ý và thống nhất thông qua đồ án Quy hoạch phân khu VI với điều kiện cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung phù hợp làm cơ sở để UBND huyện Mỹ Lộc chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện đồ án gửi về Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh Nam Định xem xét phê duyệt theo quy định./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang