Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 161
  • Trong tuần: 7 956
  • Tất cả: 1632165
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đến năm 2030
          Căn cứ Văn bản số 865/UBND-VP5 ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc đồng ý chủ trương Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đến năm 2030.

          UBND huyện Hải Hậu đã tiến hành lập Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đến năm 2030 và Báo cáo, trình Sở Xây dựng thẩm định tại Tờ trình số 374/TTr-UBND ngày 20/12/2022.
          Theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ, nhằm tăng cường, đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị, Sở Xây dựng đăng tải hồ sơ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đến năm 2030 trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng
để xin ý kiến cộng đồng dân cư trước khi thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
          Mọi ý kiến đóng góp, đề nghị gửi về Sở Xây dựng tỉnh Nam Định, số 112 Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định
trước ngày 15/02/2023 để tổng hợp, hoàn thiện./.

          To-trinh-UBND-huyen-Hai-Hau.pdf

          1.-QHSDD-phe-duyet-2014.rar

          2.-QHSDD-noi-dung-dieu-chinh.rar

 

 

 


 

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang