Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1032
  • Trong tuần: 9 534
  • Tất cả: 1869375
Hội đồng thẩm định quy hoạch tổ chức Hội nghị thống nhất phương án Quy hoạch phân khu II
          Ngày 24/02/2023, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Hội đồng thẩm định quy hoạch tổ chức Hội nghị thống nhất phương án Quy hoạch phân khu II. Tại đây, các thành viên Hội đồng thẩm định đã thống nhất thông qua phương án quy hoạch, UBND thành phố và đơn vị tư vấn lập quy hoạch tổng hợp, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ Bản vẽ, Thuyết minh và các tài liệu trình UBND tỉnh Nam Định xem xét, báo cáo xin ý kiến thống nhất Bộ Xây dựng theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP trước khi xem xét phê duyệt.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định về việc lập điều chỉnh quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Nam Định tại Quyết định số 119/QĐ-UBND 14/01/2021 và Văn bản số 31/UBND-VP5 ngày 21/1/2021.

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH13; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ; QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng…và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, UBND thành phố Nam Định (Chủ đầu tư) đã tổ chức lập đồ án Quy hoạch phân khu II (phân khu phía Bắc) theo Nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 21/9/2021. Nhằm cụ thể hoá Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 17/9/2020, đồ án Quy hoạch phân khu II được lập với phạm vi ranh giới gồm toàn bộ địa giới hành chính 4 phường Hạ Long; Lộc Hạ; Thống Nhất; Lộc Vượng. Ranh giới khu vực quy hoạch phân khu II được xác định cụ thể như sau: 

+ Phía Bắc: Giáp xã Mỹ Trung, Mỹ Phúc, Mỹ Tân (huyện Mỹ Lộc);

+ Phía Tây: Giáp phường Lộc Hòa (Phân khu III - Phân khu phía Tây thành phố);

+ Phía Nam: Giáp Các phường Cửa Bắc, Quang Trung, Vị Hoàng, Vị Xuyên, Trần Tế Xương (thuộc Phân Khu  I - phân khu trung tâm) và Sông Đào;

+ Phía Đông: Giáp xã Mỹ Tân.

Diện tích lập quy hoạch khoảng 914 ha, dân số dự báo đến năm 2030 là 64.000 người. Tính chất hình thành khu vực phát triển khu đô thị mới đan xen với khu dân cư hiện hữu. Trở thành khu vực tập trung Trung tâm hành chính mới, trung tâm y tế, thể dục thể thao, đào tạo, thương mại dịch vụ của thành phố, có giá trị cảnh quan đặc trưng gắn với phát triển du lịch văn hóa tâm linh. Các chỉ tiêu hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật áp dụng vào phát triển đô thị về nguyên tắc dựa trên các tiêu chuẩn đô thị loại I.

 

anh tin bai

Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch phân khu II (phân khu phía Bắc) thành phố Nam Định ngày 24/02/2023 tại Sở Xây dựng

Theo quy định về quy hoạch đô thị, UBND thành phố Nam Định đã phối hợp UBND các phường Hạ Long, Lộc Hạ, Lộc Vượng, Thống Nhất tổ chức lấy lấy ý kiến cộng đồng dân cư từ ngày 14/6/2022 đến ngày 14/7/2022. Sở Xây dựng Nam Định có văn bản số 1510/SXD-QH ngày 09/9/2022 gửi xin ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch là thành viên các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Để đảm bảo chất lượng quy hoạch đối với hồ sơ đồ án Quy hoạch phân khu II, ngày 23/9/2022 Sở Xây dựng tổ chức buổi làm việc, thảo luận, tham gia ý kiến về phương án quy hoạch với thành phần tham dự: Ban Giám đốc Sở Xây dựng; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Sở, Viện Quy hoạch xây dựng; Lãnh đạo UBND thành phố Nam Định, Phòng Quản lý đô thị thành phố Nam Định và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định (đơn vị tư vấn). Sau buổi làm việc, UBND thành phố Nam Định đã chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến phù hợp để chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ.

Ngày 24/02/2023, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Hội đồng thẩm định quy hoạch tổ chức Hội nghị thống nhất phương án Quy hoạch phân khu II. Tại đây, các thành viên Hội đồng thẩm định đã thống nhất thông qua phương án quy hoạch, UBND thành phố và đơn vị tư vấn lập quy hoạch tổng hợp, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ Bản vẽ, Thuyết minh và các tài liệu trình UBND tỉnh Nam Định xem xét, báo cáo xin ý kiến

Quy hoạch phân khu II (phân khu phía Bắc thành phố Nam Định) được lập sẽ là cơ sở để quản lý quy hoạch và triển khai tiếp công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng đô thị theo quy hoạch, tạo cơ hội thuận lợi cho các chương trình phát triển, các dự án đầu tư nhằm khai thác có hiệu quả những tiềm năng phát triển của thành phố Nam Định theo hướng phát triển văn minh, hiện đại, bền vững./.

 

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang